Ažuriranje podataka o zanimanju do kraja 2020.

Rok za ažuriranje podataka o zanimanju radnika produžen je do kraja 2020. godine. Podaci o zanimanjima treba da se usklade sa novim šifarnikom.

Poslodavci bi trebalo da do kraja 2020. godine ažuriraju podatke o zanimanjima svojih radnika. Podaci treba da se usklade sa novim, jedinstvenim kodeksom šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti u rada.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Članom 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) produžen je rok za ažuriranje podataka za još godinu dana. Prvobitno je dat rok do kraja 2019. godine.

Novi šifarnik koji omogućava poslodavcima da prilikom registracije radnika unošenje i novih zanimanja, usvojen je jula 2018. Počeo je da se primenjuje od 1. januara 2019. godine. Novim šifarnikom je obuhvaćeno 3.641 zanimanje i kvalifikacija.

Lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.

„Nova“ zanimanja

Do usvajanja novog, jedinstvenog kodeksa šifara u Srbiji je bila u upotrebi lista zanimanja iz 1990. godine. Među „novim“ poslovima našla su se zanimanja koja ranije zvanično nisu bila prepoznata na tržištu rada.

Nisu, na primer, bila prepoznata mnoga zanimanja u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija. U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nije moglo da bude prijavljenih programera, jer ta šifra nije bila prepoznata na tržištu rada.

Među zanimanja koja su dobila svoju šifru nalaze se i javni beležnici i izvršitelji. Novi šifarnik prepoznaje i brojna zanimanja u oblasti bankarskog sektora. Stara klasifikacija objedinjavala je nekadašnje stručne spreme i zanimanje u jednoj.

U novom šifarniku zanimanja našli su se i kućepazitelji, zatim baštovani, sobarice, bebisiterke, ulični pevači i stendap komičari, klupske igračice, krupijei, mađionicari, klovnovi i akrobate, zvonari, kobasičari, frizeri za pse, batleri i somelijeri, hostese…

Novi šifarnik važan je zbog prepoznavanja zanimanja na tržištu. U Ministarstvu rada naglašavaju da je njegovo uvođenje od velike važnosti i za praćenje i analizu na tržištu rada u Srbiji.

Izvor: Blic

Podsećamo: