Registar zdravstvenih ustanova od oktobra 2020.

Agencija za privredne registre će voditi i registar zdravstvenih ustanova od oktobra 2020. godine. Registar državnih i privatnih zdravstvenih ustanova biće jasno vidljiv na sajtu APR.

Agencija za privredne registre (APR) vodi 21 registar i evidenciju. Milan Lučić, direktor ove agencije, kaže da će APR od oktobra 2020. godine voditi i registar svih zdravstvenih ustanova. U tom registru će biti evidentirane i državne i privatne zdravstvene ustanove.

Agencija za privredne registre će od 11. oktobra 2020. godine početi registraciju zdravstvenih ustanova. Zdravstvene ustanove su se do sada registrovale u privrednim sudovima.

„Mi smo, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, već preuzeli dokumentaciju iz svih privrednih sudova o zdravstvenim ustanovama i od 11. oktobra krećemo sa registracijom.“

Lučić objašnjava da će do tada biti završen informacioni sistem koji će omogućiti potpunu elektronsku registraciju zdravstvenih ustanova u APR. Time će biti olakšan i taj deo registracije

Rezultat registracije biće transparentan, jasno vidljiv na sajtu APR, kao i kod ostalih subjekata koji se već registruju u APR.

„Mi već registrujemo preduzetnike koji obavljaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi, tako da je ovo samo nadogradnja i preuzimanje i ostalog dela“, kaže direktor APR-a.

Izvor: Blic
Fotografija: KCS, Wikipedia

Podsećamo, u Penzinovom Katalogu Tefter, možete naći, između ostalog, i: