Agencija za borbu protiv korupcije preporučuje smenu ministra Krkobabića

Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je smenu Milana Krkobabića sa mesta ministra bez portfelja zaduženog sa javna preduzeća. Razlog za preporuku je činjenica da je Krkobabić, tokom vršenja funkcije, učestvovao u donošenju odluke Vlade kojom je njegov sin Stefan Krkobabić imenovan za v.d. direktora JP Stara planina.

Kako su otkrili novinari Insajdera, na sednici Vlade Srbije, održanoj 30. maja, Stefan Krkobabić je imenovan za v.d. direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina“. Kao logično se postavilo pitanje mogućeg sukoba interesa, jer je njegov otac Milan Krkobabić ministar u Vladi i to zadužen za koordinaciju rada javnih preduzeća.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Nakon što je ova informacija objavljena u medijima, Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv Milana Krkobabića. Ministar je, izjašnjavajući se o pokrenutom postupku, naveo da je bio prisutan na sednici Vlade na kojoj se odlučivalo o imenovanju njegovog sina. Kaže da nije bilo opravdanih razloga za njegovo odsustvo.

Ministar Krkobabić o sukobu interesa nije obavestio Agenciju, iako je po zakonu bio dužan da to uradi. Na ovo rešenje Milan Krkobabić ima pravo žalbe.

Krkobabić: Zakoni u suprotnosti

Milan Krkobabić je istakao da u njegovom ministarstvu nema predviđenih mesta državnog sekretara, pomoćnika ministra, odnosno zamenika koji bi mogli da ga zamene. Zato je bio u obavezi da prisustvuje i odlučuje u navedenoj situaciji.

Kako bi izbegao sankcije, ministar se pozvao na suprotnosti u zakonima. Tako navodi da su „Zakonom o Agenciji derogirane norme Zakona o Vladi i Poslovnika o radu Vlade“. Kako kaže, s jedne strane je imao obavezu da prisustvuje sednici, a sa druge strane, zabranu – kako ne bi došlo do povrede Zakona o Agenciji.

Krkobabić je na kraju naveo da je na pomenutoj sednici dnevni red bio obiman. Glasalo se elektronski o obrazloženom predlogu nadležne komisije, po „zakonito sprovedenom postupku“, na koji nije mogao da utiče. Zato „smatra da nije ugrozio javni interes i moli Agenciju da uvaži njegovo stanovište i oslobodi ga odgovornosti“.

Agencija: Argumenti Krkobabića nisu od uticaja

Agencija, međutim, zaključuje da argumenti Milana Krkobabića nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari. U Rešenju Agencije se naglašava da Zakon o Agenciji ne derogira Zakon o Vladi, niti su ta dva zakona u suprotnosti. Agencija navodi da postupak protiv njega nije pokrenut jer je bio na sednici, već zato što je učestvovao u odlučivanju o imenovanju Stefana Krkobabića na funkciju direktora.

Agencija takođe demantuje navode ministra da su zakoni o Agenciji za borbi protiv korupcije i Vladi u suprotnosti. Zakon o Vladi predviđa da član Vlade ne može stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa, kao i da je dužan da se povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa.

Agencija: Krkobabić javni interes podredio privatnom

Agencija za borbu protiv korupcije je u prvostepenom Rešenju navela da je Milan Krkobabić prisustvovao sednici i učestvovao u radu i odlučivanju na istoj. Dakle, učestvovao je i u donošenju rešenja o imenovanju svog sina Stefana Krkobabića za v.d. direktora JP Stara planina. Kako je navedno, zaključeno je da je Stefan Krkobabić u odnosu na Milana Krkobabića ima svojstvo povezanog lica.

„Situacija u kojoj je ministar Milan Krkobabić učestvovao u donošenju rešenja na sednici Vlade kojim je njegov sin Stefan Krkobabić imenovan za v.d. direktora JP Stara planina predstavlja sukob interesa u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na koji način je javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za povezano lice, čime je ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, što je suprotno odredbama Zakona.“

U Rešenju se podseća da je Milan Krkobabić bio dužan da izbegne sukob interesa. Takođe je bio dužan da o sukobu interesa, koji je u konkretnoj situaciji imao, pismeno obavesti Agenciju. Ministar Krkobabić to nije učinio.

„Ministar je bio je dužan da se izuzme iz postupka donošenja odluke o imenovanju svog sina Stefana Krkobabića na mesto direktora JP Stara planina. Morao je da obavesti Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa, koju je svakako morao da ima kada je glasao da njegov sin bude direktor JP Stara planina, naročito u situaciji što je kao ministar zadužen da prati rad javnih preduzeća.“

Agencija preporučuje smenu ministra Krkobabića

Agencija na kraju navodi da je prilikom odlučivanja o vrsti mere koju treba izreći u ovom slučaju ocenjeno da se izricanjem mere upozorenja ne bi postigla svrha primene Zakona o Agenciji.

U prvostepenom Rešenju Agencije za borbu protiv korupcije piše:

„Imenovani je učestvovanjem u donošenju navedenog rešenja o imenovanju svog sina na javnu funkciju v.d. direktora JP Stara planina doveo sebe u sukob interesa čije se posledice postupanja funkcionera suprotno Zakonu o Agenciji ne mogu otkloniti. Stoga je zaključeno da je izricanje mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije jedina odgovarajuća mera u konkretnom slučaju.“

Nakon što je Insajder objavio da je Stefan Krkobabić imenovan na mesto direktora JP Stara planina, Agencija je za Insajder navela da o tome nije obaveštena. Takođe su najavili da će izvršiti provere kako bi se utvrdilo da li u ovom slučaju postoji sukob interesa.

Na pitanje Insajdera da li vidi sukob interesa u činjenici da je njegov sin postavljen za direktora javnog preduzeća, ministar Krkobabić nije želeo da odgovori.

Upitana da li je imenovanje Stefana Krkobabića za v.d. direktora JP Stara planina sukob interesa, premijerka Ana Brnabić je za Insajder navela da to proverimo s ljudima koji su ga nominovali. Kao predsednica Vlade, rekla je, ne može da vodi računa o svakom pojedinačnom kandidovanju. Navela je i da je taj predlog prošao niz odbora koji su „potvrdili da može da dođe na sednicu Vlade“.

Stefan Krkobabić – Materijal za direktora

U biografiji Stefana Krkobabića koja je dostavljena Vladi Srbije, a u koju je Insajder imao uvid, navodi se da je prethodno radio u Privrednoj komori Beograda (PKB). Tu je zaposlen ubrzo nakon završenog Fakulteta za kulturu i medije na Univerzitetu Megatrend. Na tom univerzitetu je stekao zvanje diplomirani menadžer za odnose sa javnošću.

U PKB je bio angažovan na četiri pozicije. To su: rukovodilac sektora za ekonomsku politiku, sekretar Centra za razvoj malih i srednjih preduzeća, zamenik potpredsednika i zamenik direktora PKB.

Bio je i zastupnik Udruženja „Građanska prava i slobode“, koje je u međuvremenu ugašeno. Insajder navodi da je radio i kao savetnik u firmi Media Research and Development koja se bavi veb portalima. Ta firma je u njegovom i vlasništvu njegovog brata Jovana.

Inače, većina direktora javnih preduzeća u Srbiji godinama obavlja tu funkciju u v.d. statusu. Na taj način na direktorske pozicije dolaze kadrovi koji ne moraju da ispune ni osnovne uslove koji bi bili postavljeni na javnom konkursu.

Po Zakonu o javnim preduzećima, da bi neko bio izabran za direktora mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa delatnošću javnog preduzeća, pet godina iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, kao i da nije član organa političke stranke.

Izvor: Insajder
Fotografija: Medija centar

Podsećamo na još neke priče u kojima je glavni lik ministar Mialn Krkobabić: