4 načina na koji kućni ljubimci produžavaju život

Kućni ljubimci, kako obično zovemo drage nam životinje sa kojim delimo dom – produžavaju život. Svesni smo ljubavi koju nam daju, ali raste i broj naučnih dokaza da život sa životinjama blagotvorno deluje na ljude.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija „Cici, Teri, Srećka“, M. Biljčević

Vlasnici kućnih ljubimaca često se zaklinju da njihov voljeni pas ili mačka čuda čine za njihovu dobrobit, a sada imamo empirijski dokaz. Novo istraživanje je pokazalo da je posedovanje psa povezano sa boljim zdravljem srca kod ljudi. Ovo je važan nalaz, budući da je srčana bolest vodeći uzrok smrti u svetu.

Dok se ovo istraživanje fokusira na pse i srčane bolesti, javlja se i šire pitanje kako kućni ljubimci utiču na ljudsku dugovečnost. Mogu li kućni ljubimci osnažiti zdravlje ljudi?

Istraživanje poznato kao „Studija plave zone“ tokom više od jedne decenije se fokusiralo na činioce koji utiču na dugovečnost. Identifikovano je devet faktora koje utiču na duži životni vek u proučavanim zajednicama, a mnoge od ovih faktora pospešuju kućni ljubimci.

1. Svakodnevno kretanje

Kada je u pitanju blagotvornost kućnih ljubimaca na ljudsko zdravlje, fokus je uglavnom na šetnji pasa. Međutim, svako ko poseduje kućnog ljubimca zna da postoje brojne usputne fizičke aktivnosti – poput ustajanja da se ljubimac nahrani; obezbeđivanje hrane i vode za kućnog ljubimca, kao i briga o njegovom odgovarajućem smeštaju.

Dokazano je da se smanjuju rizici po zdravlje kada se smanji trajanje dugotrajnog sedenja i povećaju usputne aktivnosti u kući.

Kućni ljubimci daju podsticaj svakodnevnom kretanju.

2. Osećaj svrhe

U osnovi, kućni ljubimci nam pružaju „razlog da ustanemo ujutru“. (Podsećamo na tekst: Pozitivan uticaj životinja u domovima za stare)

Pokazalo se da je ovo posebno važno za one grupe ljudi koje su lošijeg zdravstvenog stanja ili su izložene riziku od lošijeg zdravlja. Ovde spadaju starije osobe, osobe sa dugotrajnim mentalnim bolestima i osobe sa hroničnim bolestima (uključujući i mlade).

U još neobjavljenom istraživanju autorke teksta sa starijim ljudima je razgovarano o uticaju njihovih ljubimaca na zdravlje. Otkriveno je da kućni ljubimci mogu predstavljati zaštitu od samoubistva. Smatra se da su kućni ljubimci zavisni od svojih vlasnika kako funkcionalno („Treba da ih nahranim ili će umreti“), tako i emocionalno („Strašno bi patili za mnom“).

Osećaj da čovek nije nikom potreban i da je beskoristan prepoznat je kao ključni faktor rizika za samoubistvo.

3. Redovne aktivnosti koje oslobađaju od stresa

Interakcija sa kućnim ljubimcima može smanjiti stres.

Postoje dokazi da maženje životinje može smanjiti broj otkucaja srca, a spavanje sa kućnim ljubimcima može poboljšati kvalitet sna kod nekih ljudi.

4. Pripadnost i posvećenost

Upravo je oblast odnosa (tri od devet činioca „plave zone“) oblast u kojoj kućni ljubimci mogu imati najmoćniju ulogu kod dugovečnosti.

Kućni ljubimci mogu delovati kao društveni katalizator. oni mogu pospešiti društvene veze, komunikaciju, pa čak i dovesti do razvoja mreža praktične podrške.

Povezivanje koje omogućavaju životinje može čak obuhvatiti i one osobe koji nisu vlasnici kućnih ljubimaca, jer se ljudi osećaju sigurnije u naseljima koja poseduju kućne ljubimce. Dakle, kućni ljubimci mogu omogućiti osećaj pripadnosti zajednici. A ovaj osećaj je prepoznat kao jedan od faktora za povećanje dugovečnosti.

Uloga koju kućni ljubimci imaju u mentalnom zdravlju (u poređenju sa fizičkim zdravljem) može biti onaj činilac koji najviše utiče na dugovečnost čoveka. Postoji utvrđena veza između srčanih bolesti i mentalnih bolesti.

Poboljšanje mentalnog blagostanja (često kroz poboljšanja društvenog života) može biti ključno za produženje životnog veka. Ovo se posebno odnosi na grupe stanovništva za koje postoji veća verovatnoća da će biti loše društveno povezani. Ove grupe često imaju kraći životni vek.

Ljudi sa dugotrajnim mentalnim bolestima, autizmom i beskućnici svedoče da imaju jednostavnije odnose sa svojim ljubimcima nego sa ljudima. Pored toga, životinje ih ni ne (pr)osuđuju..

Stariji ljudi svedoče da kućni ljubimci smanjuju njihovu usamljenost i socijalnu izolaciju. Kućni ljubimci mogu poboljšati interakciju ljudi iz ranjivih grupa sa drugima i to direktno, putem poboljšanja društvenih veština, ali i indirektno jer uloga životinja kao društvenog katalizatora može nadjačati društvene predrasude.

Zašto moramo ozbiljno da shvatimo kućne ljubimce i zdravlje

Priznajući povezanost ljudi sa njihovim kućnim ljubimcima, spasavamo živote. Tokom prirodnih katastrofa, ljudi stradaju jer ostaju uz svoje životinje, ili se vraćaju po njih pokušavajući da ih spasu. Planiranje upravljanja katastrofama sve više uzima u obzir ovu činjenicu. Prihvatajući ovo kao realnost, sprečavaju se smrtni ishodi.

Takođe se prepoznaje da žene ostaju sa nasilnim partnerima iz straha od toga šta će se dogoditi sa kućnim ljubimcima. Opcije bekstva prilagođene kućnim ljubimcima mogu spasiti živote.

Javne politike koje podržavaju vlasnike kućnih ljubimaca, posebno u ugroženim grupama, rezultiraju unapređenjem zdravlja.

Važno je zapamtiti da životinje nisu „stvari“. One su živuće, dišuće druge osobe. Pojednostavljeno shvatanje („jedno maženje kućnog ljubimca dnevno“) rizikuje da ugrozi životinje (previđanje njihovih potreba; zlostavljanje) i neke ljude (fobije, alergije).

Ali za milione ljudi koji se reše da udome životinje, često ih doživljavajući kao porodicu, povećanje šanse za dug život – nije poenta. Životinje obogaćuju život, čineći ga vrednim (dužeg) življenja.

Dženet Jang, Univerzitet Južne Australije

Prevod teksta objavljenog na portalu The Conversation
Four ways having a pet increases your lifespan