Početna Magazin Godine Zoran Ivošević: Govor sa protesta penzionera (april 2015)

Zoran Ivošević: Govor sa protesta penzionera (april 2015)

Zoran Ivošević: Govor sa protesta penzionera (april 2015)

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zoran Ivošević, obratio se prisutnima na protestu penzionera na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, 15. aprila 2015. godine. U nedostatku kompletnih snimaka događaja ceo govor možete pročitati ovde

Penzin preporučujemo za čitanje i:

Zoran Ivošević: Podvaljivanje penzionerima

Država Srbija dugo podvaljuje svojim penzionerima. Najpre je naopakim propisima o privatizaciji osiromašila nekada bogate penzijske fondove. Potom ih je ujedinila u siromaštvu i privezala za budžet u hroničnom deficitu. A onda je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila nalog da taj deficit smanji na polzu stranih kreditora.

Pošto je devastirala penzijske fondove, državi je preostalo da devastira i sâme penzionere. Opet – podvalama.

Najpre je donela Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji podvaljuje: 1) tako što njegov naziv kaže da uređuje tehniku načina isplata penzija, a on uneređuje njenu supstancu progresivnim smanjivanjem visine mesečnih primanja penzionera; 2) tako što njegov naziv kaže da je privremen, a on skriva tajnu trajanja, tako da bi mogao biti u primeni duže od dve godine, koliko će, po obećanjima, trajati muka do “boljeg života”.

Potom je novelirala Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je zaustavio aprilsko i oktobarsko usklađivanje penzija sa troškovima života i najavio dalji pad njihove realne vrednosti, uprkos prethodnom obećanju predsednika Vlade da “više neće biti smanjenja penzija” i da “ubuduće možemo očekivati samo boljitak”.

Sada, u zanosu političkog marketinga, taj isti predsednik obećava da će krajem godine, ako odobri MMF, doći do “povećanja penzija”, kao da to, ako bi se kojim čudom i dogodilo, ne bi bilo samo – vraćanje oduzetog.

Pošto penzioneri od svojih penzija već izdržavaju nezaposlenu decu i unuke, ne pristaju da izdržavaju i državu.

Ne pristajući na to, oni su se, preko svojih udruženja, obratili ostacima Ustavnog suda inicijativom da se neustavni zakonski propisi stave van snage. Ali, Sud ćuti, iako bi trebalo da reaguje pošto su grubo povređene sledeće ustavne odredbe:

  • član 20 stav 2, koji predviđa da se dostignuti nivo ljudskih prava, a tu spada i pravo na penzijsko osiguranje, ne može smanjivati;
  • član 58 stav 1, koji jemči mirno uživanje imovinskih prava stečenih na osnovu zakona, a tu spada i pravo na penziju;
  • član 70 stav 1 u vezi sa članom 97 tačka 8, koji predviđaju da se sistemski zakon, kakav je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, može menjati autentičnim a ne surogat zakonom kakav je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija;
  • član 194 stav 5, koji određuje da nacionalni zakon ne sme biti u suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorom, kakva je i Evropska socijalna povelja koja, u članu 12 tačke 1-3, predviđa da je država potpisnica dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava i postepeno podiže na viši nivo.

Penzioneri Srbije očekuju da se Ustavni sud oslobodi uticaja politike i zaštiti Ustav od neustavnih zakonskih propisa. Tako će zaštititi i ekonomsku sigurnost penzionera, kad to, kršeći član 70 stav 2 Ustava, nije učinila država Srbije.

Ceo govor objavljen je i u listu Danas.

%d bloggers like this: