Ženeva (Novi Beograd): Ćuti i pamti

Pesma sa IV konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ u kategoriji „Najbolja putopisna pesma“.

Poslušaj muziku Homolja
Pogledaj ostatke Neolita
Seti se svojih Bogomolja
i crkve u steni zabita

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Jake su ruke tesara bile
kad sveto mesto tako savile
Utkali kamen crkvi u skute
Ostanu večno da pamte i ćute

Od tada kamen ćuti i prati
posmatra nemo i pamti
Na sebi vreme beleži
Sretan što crkva na njemu teži

Prošli mnogi ubogi
i mnoge horde nemile
Kraljevski topot kopita
Hajdučka četa pripita

Vidici kamenog polja
Bila ja frula Homolja
Kad pastir svirkom razleže
Tad kamen srce priteže

Zažali što niko ne čuje njegovu jeku
što suze kamene ne teku
što ne može frulu da prati
već samo da ćuti i pamti

Ženeva Mrvić, Novi Beograd
Fotografija:
Michael Gaida za Pixabay