Početna Magazin Godine Vojni penzioneri: Analiza protesta i dopis premijeru povodom ponašanja državnog sekretara

Vojni penzioneri: Analiza protesta i dopis premijeru povodom ponašanja državnog sekretara

Vojni penzioneri: Analiza protesta i dopis premijeru povodom ponašanja državnog sekretara

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) objavili su analizu protesta od 17. novembra 2015. godine održanog u Beogradu, kao i dopis predsedniku Vlade Srbije u kom protestuju zbog ponašanja državnog sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Negovana Stankovića. Penzin oba ova saopštenja prenosi u celosti.

ANALIZA PROTESTA VOJNIH PENZIONERA 17.11.2015. GODINE

Na sastanku Organizacionog odbora protesta vojnih penzionera, održanom 20.11.2015. godine, izvršena je analiza pripreme, odvijanja i rezultata protesta. Zaključci sa analize:

1. Protest je organizovan u kratkom roku,  od strane Facebook grupe vojni penzioneri Srbije i USPVLS,  uporedo sa Javnom tribinom o diskriminciji vojnih penzionera Na protest su pozvana sva udruženja vojnih penzionera od kojih je protest podržala samo AVVS.  APPVS i KT su se uključili u otvoren bojkot protesta, najprizemnijim  napadima na USPVLS i pozivom da se na protest ne ide. Posebno se zahvaljujemo kolegama koje su iz Vranja, Leskovca, Niša, Prokuplja, Negotina, Zaječara, Kragujevca, Valjeva, Pančeva, Smedereva, Zrenjanina, Sremske Mitrovice, Kuzmina, N. Sada, Subotice, B. Topole i drugih mesta, došli na protest. Oni su istinski junaci protesta. Procena da je na protestu bilo od 600-800 kolega je za nas prihvatljiva, ali smo šetali za njih 5000.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

2. Obaveštavanje kolega je izvršeno podelom  5.000 flajera, postavljanjem 300 plakata, pozivanjem preko telefona, emitovanjem posebnih TV emisija ARMYINFO IPTV, dostavljanjem poziva preko emaila, objavljivanjem informacije preko radija Snaga Naroda, Studija B, Radio Beograda 1, prenošenjem poziva preko portala Penzin i društvenih mreža u čemu je učestvovao veliki broj naših kolega.  Odajemo posebno priznanje redakciji ARMYINFO i portalu Penzin sa kojima ostvarujemo odličnu saradnju.

3. Medijima je dostavljeno saopštenje Predsedništva USPVLS o oceni  Zaključka Vlade Republike Srbije za vanredno usklađivanje vojnih penzija od 1.1.2008. godine za 11,06 % i informaciju o razlozima i ciljevima protesta vojnih penzionera 17.11.2015. godine. Svi mediji su preko emaila pozvani da u skladu sa svojom uređivačkom politikom isprate protest. Medijima koji su se odazvali, na protestu je data informacija za javnost o protestu, dopisi Kabinetu Predsednika Vlade Srbije, RF PIO,  RTS,  i dopis Kabinetu predsednika Vlade sa zahtevima protesta. Vesti o protestu  su objavili Radio Beograd 1, RTS 1 u emisiji ovo je Srbija, Blic online, Novi magazin, portal Penzin (Zahtevi sa protesta vojnih penzionera), a filmski izveštaji su objavljeni na društvenim mrežama i Jutjubu.

4. U pripremi su izrađeni dopisi sa najavom protesta  Predsedniku Vlade Srbije, RF PIO, RTS a na dan protesta i dopis Predsedniku Vlade Srbije sa  zahtevima protesta. Dopisi su predati na pisarnice navedenih organa.

5. U pripremi protesta je izrađeno još 8 tranpsparenata. Na protestu su korišteni svi adekvatni transparenti sa prethodnih protesta. Ovoga puta kolege koje su bez mnogo ubeđivanja, prihvatile da nose transparente.

6. Za protest smo angažovali provereno i kvalitetno ozvučenje, koje je to i dokazalo. Redarsku službu kao i na prethodnim protestima uspešno je organizovao kolega Nenad Kuzmanović.

7. Na troškove pripreme i održavanja tribine i protesta  utrošeno je 52.215 dinara a prikupljeno 47.366 dinara, 4.849 manje od utrošenog. Ovoga puta minus će pokriti USPVLS.  Finsijski izveštaj će podneti kolega odgovoran za MFP USPVLS Dragan Kolarski.

8. Zaključak: Svi planirani ciljevi protesta su ostvareni

9. Mere koje će organizacioni odbor preduzeti posle protesta:

  • Izvršiti procenu i doneti odluku o novom protestu do kraja 2015. godine.,
  • Dostavljanje dopisa Predsedniku Vlade o nekorektnom odnosu državnog sekretara Negovana Stankovića, prema delegaciji protesta koja je bila na razgovoru u Ministarstvu finasija 17.11.2015. godine.
  • Pokrenuti inicijativu za podnošenje krivične prijave protiv direktora RF PIO zbog nesprovođenja odluka Ustavnog suda Srbije i Presuda Upravnog suda Srbije i nanošenja ogromne štete  budžetu Republike Srbije.

Protest zbog neodmerenih izjava državnog sekretara Ministarstva rada, zapošljavanje, boračka i socijalna  pitanja, na sastanku državnih sekretara više ministarstava i delegacije protesta vojnih penzionera dana 17.11. 2015. g. 

Predsedniku Vlade Republike Srbije
na ruke gospodina Aleksandra Vučića

Dana 17.11.2015. u 09.00 časova, iz kabineta Minstarstva finansija zakazan  je  sastanak predstavnika organizacionog odbora protesta vojnih penzionera i predstavnika više ministarstava, povodom zakazanog javnog protesta. Sastanak je  održan dana 17.11.2015. godine od 09,00. – 10,15. časova. Razgovoru su prisustvovali  državni sekretari iz  ministarstava rada, zapošljavanja, socijalne politike, odbrane, pravde i finansija.

Na početku želimo da iskažemo zadovoljstvo što je posle 8 godina  dokazivanja došlo do priznanja duga vojnim penzionerima od strane Vlade Republike Srbije, da se dug prema vojnim penzionerima priznaje od 1.1.2008. godine i  da je odlučeno da se deo vanrednog  usklađivanja korisnika vojnih penzije ugradi u novembarsku penziju čime prestaje da raste ukupan dug prema vojnim penzionerima u ovom obimu i činom prijema delegacije protesta.

Tema za razgovor je trebalo da bude Zaključak Vlade Srbije o načinu rešenja duga prema vojnim penzionerima vezanog za vanredno usklađivanje penzija od 11,06%, od 1.1.2008. godine i način na koji ga sprovodi RF PIO, zbog čega smo organizovali protest.

Posle upoznavanja na početku sastanka smo predali Zahteve protesta koje smo na pisarnici dostavili i Vašem kabinetu.  Očekivali smo konkretan  razgovor u vezi naših zahteva ali do njega nije došlo.

Državni sekretar u  Ministarstvu rada, zapošljavanje, boračka i socijalna  pitanja,  gospodin  Negovan Stanković nam je prepričao sadržaj Obaveštenja koja su ovih dana upućena svim korisnicima vojnih penzija, a koja smo, naravno, dobili i bila su nam poznata. Iako smo zbog ranga prisutnih očekivali konkretne argumente onih koji su pripremili predlog Zaključka Vlade, nismo ih dobili.

Naprotiv, ostao je samo gorak ukus razočarenja zbog neodgovarajućih i neprimerenih izjava državnog sekretara Negovana Stankovića.

Navodimo primere takvih izjava:

1.  Pitanja upućena članu  delegacije Zlatku Posavecu, čiji je državljanin, gde se penzionisao i gde je radio, su u najmanju ruku nekorektna i nepristojna  u potpunosti van okvira teme sastanka.

2. Pitanje upućeno predsedniku Udruženja penzionisanih vojnih lica Srbije, šta rade sindikati među vojnim penzionerima, dokazuje nepoznavanje propisa Republike Srbije i praksu organizovanja penzionera u evropskim zemljama. Njegova konstatacija da je najveće udruženje učestvovalo u pripremi predloga i da ga je prihvatilo, ukazuje da ostala udruženja vojnih penzionera nisu konsultovana, u cilju poboljšanja zakonitosti i kvaliteta navedenog Zaključka Vlade.

3. Njegovo izlaganje vezano za ponudu upućenu vojnim penzionerima o vansudskom poravnanju u kojoj nije izneo nijedan novi detalj osim onoga što je napisano u  obaveštenju KVP, a koji bi mogao biti neka osnova za dalji razgovor na sastanku. Stekli smo utisak da je imao nameru da  upozna  ostale  državne sekretare sa problemom, a ne da da uvod za razgovor sa nama.

4. Njegovo uporno insistiranje da nam redovno usklađivanje penzije od 4,21% dato kao redovno povećanje u 2008. godini retroaktivno za 2007.godinu, ne pripada i da ulazi u vanredno povećanje penzija u 2008. godini za 11,06 %, iako je Ustavni sud odbacio inicijativu za ocenu navedene odluke ministra odbrane u 2008. godini  kao neustavne.  Pominjanje,  od Ustavnog suda neprihvaćenog argumenta i posle usvojenog gore pomenutog Zaključka Vlade, da su vojne penzije bile veće od 60 % prosečne plate u Srbiji i da nam ne pripada vanredno povećanje penzija za 11,06 %,  dokaz je potpune nepripremljenosti i nepoznavanja problema od strane istog.

5. Njegovo insistiranje da država može da odvoji samo toliko para je pogrešno, iz razloga što je pristup da, pravo koji su ostali penzioneri ostvarili još 2008.godine u punom iznosu, vojni penzioneri to ne mogu ostvariti zbog nemanja para, je pogrešan. Poznato je da je stvarni dug vojnim penzionerima oko jedne trećine ukupnog duga, a da su vojni penzioneri najmanje krivi za stvaranje ukupnog duga.

6. Na ukazivanje sa naše strane da će mnogi od nas zbog takve ponude koja je jedva u visini od 25% stvarnog duga biti prinuđeni da nastave sa sudskim procesima,  ponovo je neumesno izjavio, da nije u redu da bivše starešine, sada vojni penzioneri, tuže svoju državu, nanose joj veliku štetu i dovode je do prosjačkog štapa! Ovo smo razumeli kao nepristojno prebacivanje vojnim penzionerima da opterećuju državu u povodu vanrednog povećanja penzija, iako je taj dug napravila država odnosno državni činovnici koji imaju svoje ime i prezime.

Stekli smo utisak da vaši saradnici na ovakav način ne podržavaju nastojanje Vlade za stvaranje ustavne i zakonite Srbije. Naš utisak je da su na zakazani sastanak došli nepripremljeni.

Očekujemo od vas da preduzmete odgovarajuće mere  protiv neodgovornog i bahatog ponašanja državnih činovnika. U želji za nastavak saradnje i razgovora u pogledu rešavanja svih  problema vojnih   vojnih penzionera, želimo vam uspeh u stvaranju bolje Srbije.

S poštovanjem,

Jovan Tamburić, predsednik