Magazin Godine Srbija

Zahtevi protesta vojnih penzionera sa protesta 17. novembra 2015. godine

Više o vojnim penzionerima čitajte na Penzinu

U sklopu protesta vojnih penzionera održanom u utorak, 17. novembra 2015. godine u Beogradu, vladi Srbije upućeni su zahtevi u četri tačke. Pismo vojnih penzionera upućeno Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije Penzin prenosi u celosti…

Poštovani,

Okupljeni na protestu protiv diskriminacije, manipulacije i prevare vojnih penzionera u vezi vanrednog usklađivanja penzija od 1.1.2008. godine, saopštavamo:

Populacija vojnih penzionera Srbije s pažnjom prati napore Vlade Republike Srbije, usmerene ka konačnom rešenju pitanja vanrednog usklađivanja penzija za 11,06%. Pozitivno ceni napore učinjene u tom pravcu, ali istovremeno izražava negodovanje zbog obmane javnosti i plasiranja neistina i poluistina. U tom smislu ukazujemo na sledeće:

1. Nije tačno da je Ustavni sud odredio procenat kojim se trebaju uskladiti penzije vojnih penzionera. Ustavni sud se do sada bavio upravnom materijom, uvažavao ustavne žalbe, ali se nikada nije izjašnjavo o visini procenta kojim se treba izvršiti usklađivanje. To pitanje je postavljeno pred Ustavnim sudom u Ustavnim žalbama podnetim po presudama Viših i Apelacionih sudova i po tome bi tek trebalo da odlučuje.

2. Izvršena je velika obmana javnosti kada je u Zaključku Vlade navedeno da je Ministar odbrane Odlukom od 20.3.2008. godine, odlučivao o usklađivanju vrednosti boda za obračun vojnih penzija sa 9,02 na 9,40 dinara/bod (a to je 4,21%) i da  se to usklađivanje odnosi na vanredno, odnosno da je to deo vanrednog usklađivanja od 11,06%.

3. Istina je da je Ministar odbrane Odlukom br. 18 od 20.3.2008. godine izvršio redovno godišnje usklađivanje vojnih penzija sa rastom plata profesionalnih vojnika ostvarenih u drugom polugodištu 2007. godine. To se jasno vidi iz teksta same Odluke, ali i iz Zaključka Ustavnog suda Srbije kojom je odbio inicijativu za ocenu ustavnosti navedene Odluke. U ostalom, u Odluci se navode vrednosti boda po kojima se obračunavale plate i penzije profesionalnih vojnika i vojnih penzionera.

4. Obmana javnosti je i izjava da se oduzimanjem procenta 4,21% od procenta 11,06%, dobija procenat od 6,85% kojim se vojni penzioneri dovode u istovetan položaj kao i civilni penzioneri.

5. Istina je da se vojni penzioneri, na ovaj način još jednom dovode u nepovoljniji položaj. Istina je da se vojni penzioneri lišavaju drugog redovnog godišnjeg usklađivanja penzija za 2007, godinu, što nije slučaj sa civilnim penzionerima. Na ovaj način, Vlada još jednom stvara direktnu diskriminaciju vojnih penzionera u odnosu na civilne.

6. Vojni penzioneri daju punu podršku naporima Vlade u rešavanju problema usklađivanja vojnih penzija, ali smatra da do sada učinjeni potezi samo produbljuju taj problem.

7. Vojni penzionere ističu, da ukoliko se problem usklađivanja ne reši na zakonit način, da će se pokrenuti novi talas parničnih tužbi, ali i talas tužbi za utvrđivanje kršenja Ustavnog principa zabrane diskriminacije.

Vojni penzioneri, svesni da bi svako dalje odugovlačenje rešavanja usklađivanja vojnih penzija u skladu sa zakonom i Ustavom, dovelo do negativnih posledica po budžet Republike Srbije, izazivanje nepotrebnih sudskih troškova, povećanje isplaćenog iznosa na ime kamate, žele da uzmu aktivno učešće u rešavanju problema, pri čemu ističu sledeće

Z A H T E V E

1. Da se vojne penzije usklade za 11,06%  bez umanjenja za 4,21% na početnu vrednost boda od 9,40 dinara/bod;

2. Da se svim vojnim penzionerima uskladi penzija za 11,06% za period od 1.1.2008. godine, bez zastare potraživanja, te da se tako usklađena penzija isplati uvećana za kamatu, sudske i advokatske troškove u meri koliko je svaki pojedinac imao ponaosob;

3. Da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po podnetim zahtevima, donese rešenja o vanarednom usklađivanje vojnih penzija za 11,06%, a u skladu sa pravnim shvatanjem Ustavnog suda Srbije datog u Odluci Už 8405/2013. godine od 4.12.2013. godine i Odluci 2806,  kao i u skladu sa pravnim shvatanjem Upravnog suda datog u brojnim presudama.

4. Da se prekine sa iznošenjem neistina i poluistina u javnost vezanih za ovaj problem i tako stvara negativna medijska slika o vojnim penzionerima.

Slične zahteve, ako ne i potpuno istovetne podnosili smo Vladi više puta. Zahtevi su formirani na osnovu Ustava, Zakona, Odluka Ustavnog suda, ako i presuda drugih sudova. Cilj nam je da se ovaj problem reši što pre, a ne da se proširuje postavljanjem pitanja diskriminacije i pokretanjem tužbi u tom pravcu.

Uvereni smo da su izneti zahtevi  najpovoljnije rešenje, kako za brojnu populaciju vojnih penzionera, tako i za Vladu Republike Srbije.

Ukoliko se naši zahtevi ne prihvate, bićemo primorani da nastavimo naše protesete, što svakako ne bi išlo u prilog dobrom renomeu vladajućih struktura, a i samom premijeru Aleksandru Vučiću, kao ni samim vojnim penzionerima, a o negativnom efektu po budžet Republike Srbije, nećemo ni govoriti.
Očekujemo da će te naše zahteve uvažiti jer su legitimni i na zakonu zasnovani, te vas u tom očekivanju pozdravljamo.

predsednik USPVLS,

Jovan Tamburić


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
 • Prvo: da li je ovo ljudski a drugo: da li takvo ponašanje može sebi da dozvoli jedan visoki državni funkcioner????? Lično sam prisustvovao i potvrđujem ovo dole napisano. Evo čime se služe kad nemaju argumente:
  *Zlatko Posavec
  17. новембар у 23:53
  STA SE DESAVALO PRE PROTESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA
  Postovani!
  Juce (16.11.15.) u posle podnevnim casovima predsednika USPVLS kolegu Jovana Tamburica pozvao je telefonom drzavni sekretar u Ministarstvu rada …, g. Negovan Stankovic i trazio da jutros u 09.00 casova delegacija Organizacionog odbora protesta vojnih penzionera dodje na razgovor u Ministarstvo finansija, o ponudjenom resenju problema 11,06 %.
  Organizovali smo se i jutros u 09.00 casova nasa delegacija u kojoj nas je bilo sestoro (po troje iz USPVLS i FB grupe VPS) je otisla na razgovor na koji smo pozvani.
  Ucesnici tog razgovora sa druge strane stola bili su cetvoro drzavnih sekretara iz ministarstava: finansija, pravde, odbrane, rada, zaposljavanja … i kao peti drzavni sekretar g. Negovan Stankovic.
  Predstavnicima navedenih ministarstava ukazano je na razloge protesta i predati su im nasi zahtevi upuceni predsedniku Vlade R. Srbije.
  Vodjena je na momente zucna rasprava o problemu 11,06 %, Zakljucku Vlade R. Srbije od 30.10.15. g. i nedostojnoj ponudi RF PIO za sklapanje vansudskog poravnanja.
  U toj raspravi u jednom momentu g. Stankovic je postavio pitanje ciji sam drzavljanin (aludirajuci na moje poreklo iz R. Hrvatske, a mozda i nacionalnu pripadnost) i gde sam i sta radio. Koleginica i kolege iz nase delegacije su na takvo postavljeno pitanje negodovale uzimajuci me u zastitu. Na pitanje sam g. Stankovicu odgovorio iako ga smatram, u najmanju ruku, nekorektnim i za jednog visokog drzavnog funkcionera neprimerenim. Napominjem da je g. Stankovic naknadno izrekao izvinjenje zbog tako postavljenog pitanja i pojedinih drugih ocena i kvalifikacija izrecenih u toku rasprave koju smo mi iz delegacije vodili sa predstavnicima ranije navedenih ministarstava.
  Zbog prethodno navedenog odgovorio sam drzavnom sekretaru na postavljeno pitanje o mom drzavljanstvu, gde sam i sta radio i javno, na pocetku govora pred RF PIO.
  Imao sam potrebu da ovo iznesem i ujedno vas informisem o jutrosnjim razgovorima u Ministarstvu finansija.
  Time ovaj slucaj smatram okoncanim, izvinjenje g. Stankovica sam prihvatio!*

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija