Magazin Godine Srbija

Tribina vojnih penzionera Srbije (9. novembar 2015)

Više o vojnim penzionerima čitajte na Penzinu

Koordinaciono telo (KT) udruženih vojnih penzionera, koje sačinjava 10 udruženja vojnih penzionera, organizuje javnu tribinu o socijalnom položaju vojnih penzionera sa ciljem razbijanja predrasuda o toj društvenoj grupi.

U saopštenju povodom tribine, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbija (USPVLS), Jovan Tamburić, piše:

Pozivamo vas na prisustvujete tribini i tako podržite borbu vojnih penzionerav protiv diskriminacije od strane državnih i sudskih organa Srbije. Tribina se održava 9. novembra 2015. godine u Svečanoj sali gradske opštine Novi Beograd sa početkom u 10:30 časova.
Dobro došli!

Plan provođenja tribine

1. Pozdravna reč i otvaranje tribine – Mihailović Aleksandar (5 min)

2.a) Status i uloga vojnih penzionera u Srbiji, njihova diskriminacija u svim segmentima života, posebno diskriminacija vojnih beskućnika i članova porodica poginulih i nestalih – Mile Bjelivuk, član KT-a (7 min)

2. b) Prezentacija rezultata istraživanja:“Kvalitet života vojnih penzionera posle odluke Vlade o smanjenju penzija.“ – Jovan Tamburić, član KT-a, predsednik USPVLS (8 min)

3. a) Socijalni status penzionisanih podoficira i problem „malog duga“ – Dragiša Davkovski, UPPS GO Niš (5 min)

3. b) Pitanje vojnih penzija (problem K-3) – Branislav Jevtić, član KT-a (5 min)

3. c) Pitanje vojnih penzija ( 11,06% i umanjenje penzija po odluci Vlade) – Zlatko Posavec (5 min)

4. Vojni beskućnici Srbije (sa video prezentacijom) – Hadži Nada Pavićević, predsednik izvršnog odbora UVBS (10 min)

5. a) Problemi porodica ubijenih i nestalih tokom ratova 90-tih, prostor ex YU i KiM. – Milisav Stojković, kordinator u Vladi R.Srbije (5 min)

5. b) Obilazak porodica poginulih (iskustva predsednika Komisije) – Gen. u penziji Sekulić (5 min)

6. Nacionalna strategija o starenju i njeno sprovođenje sa težištem na diskriminaciji ostarelih lica – prof Dragan Vučović (10 min)

Odmor (10 min)

7. Sistem odbrane Srbije u svetlu aktuelnih vojno-političkih događanja u svetu – Miroslav Lazanski, novinar (10 min)

8. Mogućnosti punjenja budžeta i penzionog    fonda    bez smanjenja penzija i plata  – Dragan Radović, ekonomski ekspert i član ekon.saveta KT-a (10 min)

9. Vizija budućih penzija kako to mladi  vide i očekuju – Srđan Pavlović, dip.filozof (5 min)

10. Položaj zaposlenih u MO i Vojsci Srbije – Novica Kostić, predsednik vojnog sindikata (7 min)

11. Penzioneri Srbije u planovima i programima rada skupštinskih odbora – Predstavnici skupštinskih odbora (15 min)

12. Težišni kratkoročni i dugoročni zadaci vlade R.Srbije i ministarstava u rešavanju problema rada, zapošljavanja i socijalne politike sa težištem na mladima i penzionerima – Predstavnici ministarstva za rad, zap. i soc.pol. (10 min)

13. Problemi penzionera sa aspekta funkcije Zaštitnika građana – Zaštitnik građana R.Srbije (10 min)

O D M O R        10 min

14. Informisanje prisutnih sa planovima reformi vojske i daljeg razvoja sistema odbrane, sa težištem na socijalnim i stambenim pitanjima – Predstavik MO i GŠ (15 min)

15. Aktivnost kluba generala i admirala na rešavanju problema o kojima se govori na tribini – Predstvanik kluba generala i admirala (5 min)

16. Aktivnost UVPS na rešavanju problema vojnih penzionera – Predstavnik UVPS (10 min)

17. Pitanja učesnika- diskusija (20 min – ako bude vremena)

18. Završna reč ( zaključci tribine koji će biti dostavljeni državnim organima)  – Moderator Aleksandar Mihailović (5 min)

Više detalja o skupu pronađite ovde.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

1 Comment

Click here to post a comment
  • Nažalost to KT nas je izdalo i odložilo tribinu a i protest. To sam doznao ali se nisu oglasili zvanično. Sada FB grupa, Asocijacija vojnih veterana i USPVLS nastupaju. Ne odustajemo…neće biti tribina nego informisanje u vezi problema 11.06%, radu sudova i namerama RF PIO da nas ponovo neustavno i nezakonito ošteti. Mnoge teme koje su planirane za tribinu će ostati.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija