Početna Magazin Godine Tribina vojnih penzionera Srbije (9. novembar 2015)

Tribina vojnih penzionera Srbije (9. novembar 2015)

Tribina vojnih penzionera Srbije (9. novembar 2015)

Koordinaciono telo (KT) udruženih vojnih penzionera, koje sačinjava 10 udruženja vojnih penzionera, organizuje javnu tribinu o socijalnom položaju vojnih penzionera sa ciljem razbijanja predrasuda o toj društvenoj grupi.

U saopštenju povodom tribine, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbija (USPVLS), Jovan Tamburić, piše:

Pozivamo vas na prisustvujete tribini i tako podržite borbu vojnih penzionerav protiv diskriminacije od strane državnih i sudskih organa Srbije. Tribina se održava 9. novembra 2015. godine u Svečanoj sali gradske opštine Novi Beograd sa početkom u 10:30 časova.
Dobro došli!

Plan provođenja tribine

1. Pozdravna reč i otvaranje tribine – Mihailović Aleksandar (5 min)

2.a) Status i uloga vojnih penzionera u Srbiji, njihova diskriminacija u svim segmentima života, posebno diskriminacija vojnih beskućnika i članova porodica poginulih i nestalih – Mile Bjelivuk, član KT-a (7 min)

2. b) Prezentacija rezultata istraživanja:“Kvalitet života vojnih penzionera posle odluke Vlade o smanjenju penzija.“ – Jovan Tamburić, član KT-a, predsednik USPVLS (8 min)

3. a) Socijalni status penzionisanih podoficira i problem „malog duga“ – Dragiša Davkovski, UPPS GO Niš (5 min)

3. b) Pitanje vojnih penzija (problem K-3) – Branislav Jevtić, član KT-a (5 min)

3. c) Pitanje vojnih penzija ( 11,06% i umanjenje penzija po odluci Vlade) – Zlatko Posavec (5 min)

4. Vojni beskućnici Srbije (sa video prezentacijom) – Hadži Nada Pavićević, predsednik izvršnog odbora UVBS (10 min)

5. a) Problemi porodica ubijenih i nestalih tokom ratova 90-tih, prostor ex YU i KiM. – Milisav Stojković, kordinator u Vladi R.Srbije (5 min)

5. b) Obilazak porodica poginulih (iskustva predsednika Komisije) – Gen. u penziji Sekulić (5 min)

6. Nacionalna strategija o starenju i njeno sprovođenje sa težištem na diskriminaciji ostarelih lica – prof Dragan Vučović (10 min)

Odmor (10 min)

7. Sistem odbrane Srbije u svetlu aktuelnih vojno-političkih događanja u svetu – Miroslav Lazanski, novinar (10 min)

8. Mogućnosti punjenja budžeta i penzionog    fonda    bez smanjenja penzija i plata  – Dragan Radović, ekonomski ekspert i član ekon.saveta KT-a (10 min)

9. Vizija budućih penzija kako to mladi  vide i očekuju – Srđan Pavlović, dip.filozof (5 min)

10. Položaj zaposlenih u MO i Vojsci Srbije – Novica Kostić, predsednik vojnog sindikata (7 min)

11. Penzioneri Srbije u planovima i programima rada skupštinskih odbora – Predstavnici skupštinskih odbora (15 min)

12. Težišni kratkoročni i dugoročni zadaci vlade R.Srbije i ministarstava u rešavanju problema rada, zapošljavanja i socijalne politike sa težištem na mladima i penzionerima – Predstavnici ministarstva za rad, zap. i soc.pol. (10 min)

13. Problemi penzionera sa aspekta funkcije Zaštitnika građana – Zaštitnik građana R.Srbije (10 min)

O D M O R        10 min

14. Informisanje prisutnih sa planovima reformi vojske i daljeg razvoja sistema odbrane, sa težištem na socijalnim i stambenim pitanjima – Predstavik MO i GŠ (15 min)

15. Aktivnost kluba generala i admirala na rešavanju problema o kojima se govori na tribini – Predstvanik kluba generala i admirala (5 min)

16. Aktivnost UVPS na rešavanju problema vojnih penzionera – Predstavnik UVPS (10 min)

17. Pitanja učesnika- diskusija (20 min – ako bude vremena)

18. Završna reč ( zaključci tribine koji će biti dostavljeni državnim organima)  – Moderator Aleksandar Mihailović (5 min)

Više detalja o skupu pronađite ovde.