USPS: Kako se zakonskom krađom dolazi do „prvog miliona“

USPS je objavio treće javno upozorenje UO Fonda PIO i svim zainteresovanim kupcima banja, da je kupovina banja u vlasništvu Fonda PIO nezakonita. Prenosimo upozorenje.

Povodom objavljenog oglasa na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) i u sredstvima javnog informisanja kojim se na prodaju nude Kuršumlijska i Vranjska banja, Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) uputilo je zahtev Upravnom odboru Fonda da poništi odluku o prodaji ove dve banje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zahtevamo:

Da se poništi Odluka Upravnog odbora Fonda PIO o prodaji Kuršumlijske odnosno Vranjske banje.

Kao umešači u sudskim postupcima za povraćaj banja i rehabilitacionih centara, upozoravamo da je prodaja nezakonita i ima elemente korupcije i prevare.

Ukoliko i pored ovog trećeg javnog upozorenja svim zainteresovanim kupcima, ono ne bude prihvaćeno, učesnici na konkursu-licitaciji, odnosno oni čija ponuda za kupovinu bude prihvaćena, neće biti u prilici da se pozivaju na svoju savesnost, odnosno da nisu znali za nezakonita postupanja i radnje. Ukoliko se putem sudskih postupaka utvrdi da su zaključeni ugovori ništavni i nezakoniti, neće moći da povrate uložena sredstva za nezakonitu trgovinu. Čak se mogu smatrati saučesnicima u ovoj protivpravnoj radnji.

Banje i rehabilitacioni centri prodaju se daleko ispod tržišne cene, a država poklanja po zakonu tri i više puta veću subvenciju kupcu radi stavljanja u funkciju i zapošljavanja radnika nezakonito kupljenih nepokretnosti.

Kuršumlijska banja se prodaje za 1.000.000 evra nižu tržišnu cenu što je protivpravno dogovoreno sa kupcem, a Vranjska banja se prodaje protivzakonito tako što se prodaje zemljište bez objekta od 4000 kvadratnih metara, iako objekat postoji, za 236.000 evra.

Imovina RF PIO je u privatna svojina i uknjižena je kao privatna svojina a ne državna ni javna svojina, te se članovi Upravnog odbora Fonda koje bira Vlada RS nalaze u sukobu interesa kada donose odluke o prodaji nepokretnosti u privatnoj svojini, što takve ugovore o prodaji čini ništavima. Obzirom da ništavost ne zastareva, upozoravamo potencijalne kupce da se suzdrže od zaključenja kupoprodajnih ugovora jer se neće moći pozvati na savesnost, odnosno da nisu znali za nezakonite radnje.

Upozoravamo:

Po ko zna koji put, da PIO Fond nije Javno preduzeće čiji je osnivač država, niti će država preko svog Upravnog odbora imati pravo da ovu pravno-ekonomsku hajdučiju sprovede u delo.

Naravno da posle ovih inkriminisanih radnji, zbog nanošenja ogromne materijalne štete načinjene osnivačima i Fondu PIO, slede krivične prijave protiv članova Upravnog odbora i direktorke Fonda PIO i ne samo za ovo nezakonito činjenje.

Postavljaju se otvorena pitanja:

  1. Ko se odvažio da nezakonito prodaje, ne pitajući osnivače Fonda, imovinu Fonda PIO?
  2. Ko od koga kupuje oglašene nepokretnosti?
  3. Ko odobrava subvencije onima koji su nezakonito kupili predmetne nepokretnosti i po kojim kriterijumima?
  4. Šta na kraju imaju od toga osnivači Fonda, odnosno građani Srbije, koji pune budžet Srbije a ništa se ne pitaju oko trošenja sredstava niti imaju bilo kakvu kontrolu trošenja?

Eto kako se u zemlji Srbiji marljivo i lako dolazi do prvog miliona evra, bez znoja i napora a na teret građana Srbije.

Mihajlo Radović,
predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije

FotografijaBill Oxford za Unsplash

Podsećamo na tekstove/vesti: