Uslovi za penziju u zemljama bivše Jugoslavije 2023.

Uslovi za ostvarivanje prava na penziju se menjaju. Koji su uslovi za penziju u zemljama bivše Jugoslavije u 2023. godini?

Fotografija: Penzin.rs

Pred kraj godine, budući da oni koji stiču uslov za penziju zahtev za penzionisanje treba da predaju do 31. decembra, treba utvrditi koliko godina staža i starosti treba da se ima za starosnu penziju. Treba takođe proveriti da li su sve godine staža uplaćene.

Najbolje bi bilo, savetovano je da se dve godine pred penziju u Fondu PIO proveri da li su uplaćeni svi doprinosi. Na taj način veće su šanse da prvo rešenje za penziju bude i konačno.

Jasna Petrović Stojanović za list Politika navodi uslove za penziju u 2023. godini u bivšim zemljama Jugoslavije.

Uslovi za penziju u Srbiji

U Srbiji, uslovi za starosnu penziju kada su u pitanju muškarci nisu se menjali u odnosu na prethodne godine. Muškarcima u Srbiji je potrebno 65 godina života i 15 godina staža. Kad su u pitanju žene, starosna granica je promenjena. u 2023. godini potrebno je 63 godine i 6 meseca života. Kao i za muškarce, i ženama je potrebno najmanje 15 godina staža osiguranja. U 2024. godini uslov za žene će se povećati na 63 godine i osam meseci.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života. Ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i 6 meseci života. Treba znati da prevremena starosna penzija dovodi do trajnog umanjenja za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju može iznositi najviše 20,4 odsto.

Uslovi za penziju u Republici Srpskoj

Pravo na starosnu penziju u Republici Srpskoj stiče se kada osiguranik ili osiguranica navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kada je reč o prevremenoj penziji, muškarac stiče pravo na nju kada navrši 60 godina života a ima 40 godina staža. Žena stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kada navrši 58 godina i 35 godina staža osiguranja.

Uslovi za penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Federaciji BiH, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupno uvećanje staža.

Uslovi za penziju u Sloveniji

Uslovi za starosnu penziju u Sloveniji je navršenih 65 godine života i 15 godina staža osiguranja. Pravo na prevremenu starosnu penziju osiguranik ili osiguranica može da ostvari sa 60 godina života i najmanje 40 godina staža osiguranja.

Uslovi za penziju u Hrvatskoj

U Hrvatskoj pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 65 godine života i 15 godina staža osiguranja. Ovi uslovi biće na snazi do 31.12.2029. godine. U prelaznom periodu od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu penziju prema povoljnijim uslovima. Tako je u 2023. godini ženama potrebno 63 godine i tri meseca života i 15 godina staža osiguranja.

Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 60 godine života i 35 godina staža osiguranja. Ovi uslovi su takođe na snazi do 31.12.2029. godine.

Kod prevremene starosne penzije, ona se trajno  smanjuje za 0,2 odsto za svaki mesec ranijeg ostvarivanja prava na penziju pre navršenih godina života osiguranika propisanih za sticanje prava na starosnu penziu, nezavisno o dužini penzionog staža.