Usklađivanje slovenačkih penzija i isplata dodatka

Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije obaveštava svoje korisnike da će biti sprovedeno redovno usklađivanje slovenačkih penzija i isplaćen godišnji dodatak.

Slovenački fond je o ovome dostavio informacije srpskom Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Informacije o usklađivanju i isplati dodatka dostavljene su u skladu sa Sporazumom o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Slovenije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Obaveštenje o redovnom usklađivanju slovenačkih penzija

Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije će isplaćivati penzije uvećane za 2,5 odsto od 1. januara 2021. godine. U pitanju je redovno usklađivanje slovenačkih penzija.

Slovenački fond je obavestio da će korisnicima poslati obrazac „Izjava o visini inostrane penzije“. Ovaj obrazac se šalje korisnicima slovenačke penzije koji su na dan 1. januara 2021. godine imali prebivalište na teritoriji druge države. Obrazac će biti dostavljen do kraja marta 2021. godine.

Korisnici treba da popune ovaj obrazac unošenjem podatka o visini dela penzije isplaćene u januaru 2021. godine u inostranstvu, odnosno izjave da ne primaju penziju iz inostranstva.

Korisnici će podatke moći da dostave preko internet portala navedenog na pratećem dopisu ili da popunjen obrazac izjave vrate poštom. Za dodatne informacije o ovome, korisnici slovenačkih penzija sa prebivalištem u Srbiji mogu da se obrate Fondu PIO Republike Srbije.
V: Kontakt centar Fonda PIO – Najbrže do pouzdanih informacija o penziji

Obaveštenje o isplati godišnjeg dodatka

Slovenački fond je istovremeno dostavio i obaveštenje o isplati godišnjeg dodatka korisnicima slovenačke penzije.

Iznos koji će na ime godišnjeg dodatka biti isplaćen zavisi od visine penzije korisnika. Visina penzije podrazumeva da se u obzir uzima i visina inostrane penzije.

Korisniku koji popunjenu izjavu dostavi slovenačkom nosiocu osiguranja do 30. aprila 2021. godine, godišnji dodatak biće isplaćen do 30. septembra 2021. godine. Korisniku koji izjavu dostavi do 30. septembra 2021. godine, godišnji dodatak će biti isplaćen do kraja 2021. godine.

Izvor: Fond PIO
Fotografija: Ales Krivec sa Pixabay

Moglo bi vas zanimati: