Masterplan reorganizacije zdravstvenog sistema Srbije

Nacrt plana mreže ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan) predstavlja reorganizaciju zdravstvenog sistema. U narednih 15 godina trebalo bi da osigura poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite i povećanje ekonomske efikasnosti zdravstvenog bužeta.

Javne konsultacije su započete 10. februara 2020. godine od strane Ministarstva zdravlja. Svrha ovoga jeste približavanje pacijentu, odnosno ujednačena i pravovremena zdravstvena nega svih građana Srbije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Iz resornog ministarstva kažu da će zdravstveni sistem biti podeljen na šest regiona, uključujući i Kosovo i Metohiju. Očekuju se najkvalitetnije usluge koje će pružati lokalni zdravstveni centri. Ovo znači da neće biti potrebe da se putuje u veće centre. Oko 80 odsto usluga zdravstva biće dostupno na najviše sat vremena od mesta stanovanja. Time će se osigurati brzo zbrinjavanje i smanjiti troškovi.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko razmatra efikasnije poslovanje zdravstvenih ustanova. Po njegovim rečima, predviđena su dva modela spajanja, odnosno pripajanje ustanova tamo gde je potrebno i zadržavanje svih 110.000 zaposlenih. Do 2035. biće optimizovan broj sa 313 na 117 ustanova.

Svi zainteresovani za Masterplan mogu ga i pogledati na sajtu optimizacijazdravstva.rs. Takođe, moguće je ostaviti komentar, sugestiju i predlog. Trajanje javnih konsultacija predviđeno je do 22. februara aktuelne godine.

U projekat je uključena i Svetska banka za nabavku najsavremenije opreme. S tim u vezi, predlaže se nabavka 10 magnetnih rezonanci, šest CT skenera i 30 ultrazvučnih aparata. Cilj jeste povećanje uspešnosti otkrivanja i lečenja onkoloških bolesti u ranim fazama.

Menja se pristup u funkcionisanju zdravstvenog sistema pomeranjem sa kapaciteta ustanova prema broju stanovnika, kao i njihovim potrebama i adekvatnosti ustanova za pružanje zdravstvenih usluga.

Zdravsteni sistem – jednostavnije, efikasnije, organizovanije?

Fokus će biti na domovima zdravlja, gde će se okupiti tim specijalista opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije. Preglede u drugim oblastima obavljaće specijalisti iz opštih bolnica gde će i provoditi deo radnog vremena.

Odavno je poznato da su ruralni krajevi uskraćeni za pojedine specijaliste. Masterplan obezbeđuje veću dostupnost specijalista u tim krajevima, a samim tim i manju potrebu da se putuje do većih zdravstvenih centara.

Napomena Penzina:

Čini se da, na svojih 312 kvadratna kilometara, opština Crna Trava i dalje neće imati dom zdravlja. Čak i u Predlogu plana mreže zdravstvenih ustanova za dugoročni period kao ustanova primarne zaštite za stanovnike ove opštine naveden je Dom zdravlja u Vlasotincu. Jasno je, Crna Trava je nedovoljno naseljena. Postavlja se pitanje, ko bi trebalo da je naseli ako sama država ne obezbeđuje ni rad zdravstvenog sistema na ovoj teritoriji.

Takođe se radi na smanjivanju broja duplih pregleda i laboratorsijskih analiza, koje su česta praksa u našoj državi. Postoji izvesna nekomunikacija između centara, kao i centralizacija celog sistema u najvećim gradovima.

Duže vreme za kućne posete

Jedna od glavnih novosti jeste da će izabrani lekari 20 odsto radnog vremena provoditi u kućnim posetama. Ovo posebno raduje najstarije građane i znači jačanje patronažnih službi s ciljem približavanja pacijentu.

Bolnice sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite biće podeljene u četiri kategorije sa jasnim razgraničenjem usluga koje mogu pružati.
Opterećenost bolnica i klinčkih centara garantovana je logističkom orijentacijom pacijenta prema domu zdravlja kojem pripadaju.

Pacijentima se pruža pojednostavljen put tako što će se minimalizovati njihovo vraćanje lekaru opšte prakse radi ponovljenih pregleda i dobijanja uputa. Naravno, definisaće se opseg usluga koje pružaju različite kategorije bolnica i smanjiće se lista čekanja.

Predlažu se značajne promene u organizaciji hitne pomoći, državnih apotekarskih ustanova, transfuzologije, zbrinjavanja rizičnih trudnoća, gerijatrije i palijativne nege.

Centar za upravljanje kadrovima

Novoformirani Centar u okviru Ministarstva zdravlja biće zadužen za nov način upravljanja kadrovima. Ovo predstavlja veliku promenu u dosadašnjem toku kadrovske politike u zdravstvu. Uvreženo je mišljenje da se u Srbiji posao najčešće dobija stranačkom karticom, a ne zahvaljujući kompetencijama pojedinca.

Centar će, objedinjavanjem podataka svih nadležnih institucija, pružiti brže donošenje kadrovskog plana. Pored toga, predviđeno je da upravlja stručnim usavršavanjem zdravstvenih radnika i saradnika, kao i efikasnošću utvrđivanja potreba za zapošljavanjem novih kadrova.

Izvor: Ekapija
Fotografija: rawpixel.com