Penzijsko invalidsko osiguranje PIO

Tri stuba penzionog sistema

Reformama penzijskog osiguranja koje je doneo Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije, i kod nas je uveden princip penzijskog sistema koji počiva na dva (prvom i trećem) od takozvana “tri stuba”, kakav postoji i u mnogim drugim zemljama…