Momčilo Babić

Po novom zakonu svi smo donori dok ne odbijemo?

U prvoj verziji izmena i dopuna Zakona o transplantaciji organa koje se od danas nalaze na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje planira se uvođenje propisa o pretpostavljenoj saglasnosti, odnosno – da su svi građani Srbije potencijalni donori osim u slučaju ako to izričito ne dobiju u pisanoj izjavi kod izabranog lekara u domu zdravlja.  – Najveći problem trenutno je u obezbeđivanju organa. Ovim se omogućava da zakonsko rešenje koje postoji i Hrvatskoj i u Sloveniji, u gotovo čitavoj Evropi, bude i kod nas. Ako smo svi potencijalno primaoci organa i ako bismo u takvoj situaciji želeli da dobijemo organ