Početna licenca

Oznaka: <span>licenca</span>

Članak
Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavljanja, odnosno suspenzije i oduzimanja licence organizacijama socijalne zaštite, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite, kao i način vođenja i sadržina Registra licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Pročitaj više