Početna Magazin Godine Za klime koje kaplju kazne do milion dinara

Za klime koje kaplju kazne do milion dinara

Prema Odluci o komunalnom redu voda iz klima-uređaja ne sme da kaplje na ulicu: klima-uređaj postavlja se tako da se „onemogući izlivanje tečnosti iz klima-uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Kontrolu poštovanja ove odluke vrši opštinska i gradska komunalna inspekcija, dok komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom vrši komunalna policija.
Komunalni policajci povodom narušavanja komunalnog reda (kao što je u ovom slučaju izlivanje otpadnih voda i drugih nečistoća na površine javne namene), izriču novčane kazne na licu mesta (od 50.000 do milion dinara za pravno lice) ili podnose zahtev sudiji za prekršaje.
Za odgovorno lice kazna je od 2.500 do 75.000 dinara, koliko su kazne i za fizičko lice, dok kazna za preduzetnika iznosi od 5.000 do 250.000.
Odluka propisuje i mogućnost izricanja novčane kazne na licu mesta, koju donosi komunalni inspektor ili komunalni policajac, i to u iznosu od 20.000 dinara za pravno lice i preduzetnika i u iznosu od 5.000 dinara za fizičko lice. 
U Komunalnoj policiji za dnevni list Danas tvrde da u ovom periodu nije bilo ovakvog narušavanja komunalnog reda, te samim tim nije bilo ni izricanja novčanih kazni.
Sa druge strane, građani sa kojima smo razgovarali kažu da se svakog leta ponavlja ista priča, pa tako i ove godine voda iz klima-uređaja kaplje na prolaznike, ali da tim povodom niko ništa ne preduzima.