Početna Magazin Godine Registar neplaćenih kazni – proverite da li vas duže za kaznu

Registar neplaćenih kazni – proverite da li vas duže za kaznu

Registar neplaćenih kazni – proverite da li vas duže za kaznu

Građani Srbije i privredna društva moći će od danas, na interenetu, da provere da li se nalaze u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, objavilo je Ministarstvo pravde.

Napomena: Sve što je potrebno jeste upisati ime, prezime i matični broj. Ukoliko nemate kazni na svoje ime onda će na dnu samo da se pojavi informacija „Nema podataka za dati kriterijum pretrage“, što će reći – nema potraživanja za kazne (pogledajte na slici iznad).

VAŽNO: U polju za JMBG izgleda da nije predefinisano ni da se mora upisati 13 cifara, pa čak ne možete ni da znate ako ste pogrešili jer je uvek ista poruka bez obzira što ni sam unos podataka nije validan, što može dati pogrešnu konačnu informaciju.

U saopštenju se navodi da je od danas dostupan portal registra neplaćenih kazni i to na adresi. Portal je izradilo Ministarstvo pravde, uz podršku USAID-a.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnog suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga.

Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima – Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

U skladu sa Zakonom o prekršajima, ako kažnjeno lice delimično ili potpuno plati dugovani iznos ili se izrečena novčana kazna potpuno ili delimično zameni izvršenom kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, nadležan sud je obavezan da odmah izvrši brisanje podataka odnosno upiše odgovarajuću promenu u registru, navodi se u saopštenju.

Zakon o prekršajima nalaže da ako neko ima neplaćene kazne za određene prekršaje, neće biti u mogućnosti da dobije ili obnovi neka dokumenta, kao što su na primer vozačka ili saobraćajna dozvola.

Registar neplaćenih kazni omogućava lakši i transparentiniji pristup informacijama građanima i pravnim licima prilikom provere da li imaju neka nenamirena dugovanja po osnovu učinjenih prekršaja, navodi se u saopštenju.