imovina

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO

Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13) i člana 14. Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 31/08 i 37/08 – ispravka), Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici održanoj 19. marta 2014. godine, doneo je Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje I. OPŠTE ODREDBE