Početna arsenov trioksid

Oznaka: arsenov trioksid