Početna Magazin Godine Arsenik smanjuje smrtnost od raka dojke

Arsenik smanjuje smrtnost od raka dojke

Mi o arsenu (arsenik) razmišljamo kao o otrovu, ali novo istraživanje ukazuje na vezu između visokog nivoa ovog elementa u vodi i pada smrtnih slučajeva od raka dojke za do 50 odsto.

Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu EbioMedicine, prikazuje podatke o smrtnosti od raka dojke u oblasti Čilea u kome je stanovništvo nenamerno izloženo visokim nivoima arsena koji se nalazi u mnogim mineralima u prirodi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Umesto povećanja mortaliteta, otkriveno je da su smrtni slučajevi usled raka dojke bili prepolovljeni tokom perioda koji se poklapa sa periodom visokog izlaganja arsenu. Uticaj je izraženiji kod žena mlađih od 60 godina, kod kojih je smrtnost smanjena za 70 odsto.

„Ono što smo otkrili je zapanjujuće“, kaže glavni autor istraživanja Alan Smit, profesor epidemiologije na Berkliju i direktor Istraživačkog programa o uticaju arsena na zdravlje. „Dugi niz godina proučavali smo dugotrajne uticaje arsena na stanovništvo, fokusirajući se na povećanje obolevanja i smrtnosti koje se pripisuje dugotrajnoj izloženosti ovog stanovništva arsenu.“

Godine 1958, severnočileanski grad Antofagasta prešao je na geotermalne izvore vode koji potiču sa Anda. Tek nakon godina i godina upotrebe, otkriveno je da izvorišta sadrže više od 800 mikrograma arsena po litru – 80 puta više od nivoa koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Postrojenje za odstranjivanje arsena instalirano je 1970. godine, nakon što su toksični efekti koje izaziva izloženost arsenu postali očigledni kod određenog broja stanovnika.

U sklopu ovog istraživanja, naučnici sa Instituta za rak na Stanfordu otkrili su da ćelije raka dojke odgajane u laboratorijskim uslovima arsen ubija, dok su normalne ćelije dojke otpornije na njegovo delovanje.

Medicinska upotreba arsena nije sasvim nova. Arsenov trioksid je 2000. godine odobren od strane američke Agencije za hranu i lekove kao efikasan tretman za redak tip leukemije. Dakle, da li bi sada arsen trebalo koristiti u lečenju kancera dojke?

„Još uvek ne“, kaže dr Smit. „Ne znamo da li će tretman delovati, ali bi što pre trebalo sprovesti pažljivo osmišljena klinička ispitivanja na osnovu novih dokaza.“ Smit i njegovi saradnici u Čileu će sprovesti klinička ispitivanja u kojima će neki pacijenti sa uznapredovalim fazama tumora dojke biti lečeni arsenom.