Starosne granice za odlazak u penziju u regionu

Dnevni list Danas napravio je kratak pregled podataka o tome koje su starosne granice za odlazak u penziju u regionu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Starosne granice za penziju zakonski su regulisane te zavise od zakona određene zemlje. Dnevni list Danas napravio je kratak pregled podataka o tome koje su starosne granice za odlazak u penziju u regionu.

U većini zemalja, granica za odlazak starosnu penziju iznosi navršenih 65 godina života ili nešto manje. Starosna granica za odlazak u penziju neretko je za godinu ili dve niža kada su u pitanju žene.

Crna Gora

U Crnoj Gori osiguranik muškarac stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 66 godina. Kada su u pitanju osiguranice, one ovo pravo stiču sa navršene 64 godine života.

Osim određenih godina života, osiguranici u Crnoj Gori moraju imati najmanje 15 godina staža osiguranja.

Hrvatska

U Hrvatskoj pravo na starosnu penziju muškarac osiguranik stiče sa punih 65 godina života. Kada je reč o ženama, potrebno je da navrše 63 godine života.
Međutim, do 2030. godine u Hrvatskoj će biti izjednačena starosna dob za žene i muškarce. Osiguranici oba pola moći će u penziju sa 65 godina života.

Takođe, u Hrvatskoj je potrebno i najmanje 15 godina radnog staža.

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini uslovi za odlazak u penziju jednaki su i za muškarce i za žene.

Pravo na penziju se ostvaruje, bez obzira na pol, kada se ispuni jedan od dva uslova. Potrebno je da osiguranik/osiguranica ima 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža ili da ima 40 godina radnog staža bez obzira na godine života.

Slovenija

U Sloveniji je starosna granica za oba pola 65 godina.

Međutim, u penziju mogu i mlađi penzioni osiguranici. Uslov je da imaju 40 godina radnog staža, ali u tom slučaju pravo na penziju ne mogu da ostvare pre 60. godine života.

Albanija

U Albaniji muškarci ostvaruju pravo na penziju sa 65 godina starosti a žene sa 61 godinu.

Mađarska

U Mađarskoj je starosna granica za odlazak u penziju bila 63 godine do 2018. godine. Onda je povećavana do 65 godina do 2022. godine. Dakle, sada je uslov za odlazak u penziju u ovoj zemlji da osiguranik/osiguranica ima 65 godina života.

Žene u Mađarskoj mogu da se penzionišu i pre nevršene 65 godine života pod uslovom da imaju 40 godina radnog staža.

Bugarska

Starosna granica za penzionisanje u Bugarskoj iznosi 64 godine.

Ona se postepeno povećava. Planirano je da starosna granica dostigne 65 godina i to do 2029. godine kada su u pitanju muškarci, a do 2037. kada su u pitanju žene.

Rumunija

Rumunija je kao starosnu granicu za penzionisanje odredila dob od 65 godina za muškarce i 62 godine za žene.

Starosna granica za žene se postepeno povećava. Planirano je da do 2030. dostigne 63 godine.

***

U Srbiji, pravo na starosnu penziju muškarci ostvaruju sa 65 godina, odnosno žene sa 63,5 godine. Drugi uslov, za oba pola jednak, je najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kada su žene u pitanju, godine starosti se postepeno povećavaju. Predviđeno je da se starosna granica za odlazak u penziju izjednači i da za oba pola bude 65 godina života 2032. godine.

U našoj zemlji, i muškarci i žene sa 45 godina staža osiguranja mogu otići u penziju bez obzira na godine života.

Izvor: Danas
*U članku Danasa navode se podaci i za Nemačku i Francusku
FotografijaEgor Myznik sa Unsplash