Starosne granice za odlazak u penziju u regionu

Dnevni list Danas napravio je kratak pregled podataka o tome koje su starosne granice za odlazak u penziju u regionu.

Starosne granice za penziju zakonski su regulisane te zavise od zakona određene zemlje. Dnevni list Danas napravio je kratak pregled podataka o tome koje su starosne granice za odlazak u penziju u regionu.

U većini zemalja, granica za odlazak starosnu penziju iznosi navršenih 65 godina života ili nešto manje. Starosna granica za odlazak u penziju neretko je za godinu ili dve niža kada su u pitanju žene.

Crna Gora

U Crnoj Gori osiguranik muškarac stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 66 godina. Kada su u pitanju osiguranice, one ovo pravo stiču sa navršene 64 godine života.

Osim određenih godina života, osiguranici u Crnoj Gori moraju imati najmanje 15 godina staža osiguranja.

Hrvatska

U Hrvatskoj pravo na starosnu penziju muškarac osiguranik stiče sa punih 65 godina života. Kada je reč o ženama, potrebno je da navrše 63 godine života.
Međutim, do 2030. godine u Hrvatskoj će biti izjednačena starosna dob za žene i muškarce. Osiguranici oba pola moći će u penziju sa 65 godina života.

Takođe, u Hrvatskoj je potrebno i najmanje 15 godina radnog staža.

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini uslovi za odlazak u penziju jednaki su i za muškarce i za žene.

Pravo na penziju se ostvaruje, bez obzira na pol, kada se ispuni jedan od dva uslova. Potrebno je da osiguranik/osiguranica ima 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža ili da ima 40 godina radnog staža bez obzira na godine života.

Slovenija

U Sloveniji je starosna granica za oba pola 65 godina.

Međutim, u penziju mogu i mlađi penzioni osiguranici. Uslov je da imaju 40 godina radnog staža, ali u tom slučaju pravo na penziju ne mogu da ostvare pre 60. godine života.

Albanija

U Albaniji muškarci ostvaruju pravo na penziju sa 65 godina starosti a žene sa 61 godinu.

Mađarska

U Mađarskoj je starosna granica za odlazak u penziju bila 63 godine do 2018. godine. Onda je povećavana do 65 godina do 2022. godine. Dakle, sada je uslov za odlazak u penziju u ovoj zemlji da osiguranik/osiguranica ima 65 godina života.

Žene u Mađarskoj mogu da se penzionišu i pre nevršene 65 godine života pod uslovom da imaju 40 godina radnog staža.

Bugarska

Starosna granica za penzionisanje u Bugarskoj iznosi 64 godine.

Ona se postepeno povećava. Planirano je da starosna granica dostigne 65 godina i to do 2029. godine kada su u pitanju muškarci, a do 2037. kada su u pitanju žene.

Rumunija

Rumunija je kao starosnu granicu za penzionisanje odredila dob od 65 godina za muškarce i 62 godine za žene.

Starosna granica za žene se postepeno povećava. Planirano je da do 2030. dostigne 63 godine.

***

U Srbiji, pravo na starosnu penziju muškarci ostvaruju sa 65 godina, odnosno žene sa 63,5 godine. Drugi uslov, za oba pola jednak, je najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kada su žene u pitanju, godine starosti se postepeno povećavaju. Predviđeno je da se starosna granica za odlazak u penziju izjednači i da za oba pola bude 65 godina života 2032. godine.

U našoj zemlji, i muškarci i žene sa 45 godina staža osiguranja mogu otići u penziju bez obzira na godine života.

Izvor: Danas
*U članku Danasa navode se podaci i za Nemačku i Francusku
FotografijaEgor Myznik sa Unsplash