Sindikat penzionera: Penzioneri ne praštaju

Udruženje sindikata penzionera Srbije – USPS u ime svih svojih članova i drugih opljačkanih penzionera, zahteva ostavku ministra za rad Zorana Đorđevića, kao i smenu Dragane Kalinović, direktorke Fonda PIO.
Prenosimo Saopštenje ovog sindikata

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Udruženje sindikata penzionera Srbije (u daljem tekstu: Sindikat penzionera) u ime svih svojih članova i drugih opljačkanih penzionera, zahteva ostavku Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i smenu Dragane Kalinović, direktorke Republičkog fonda penzionog i invalidskog osiguranja.

Povod za traženje ostavke ministra Zorana Đorđevića jesu njegove izjave da će se sudski sporovi koje su penzioneri pokrenuli radi naknade štete rešavati u korist RF PIO, a ne u korist penzionera, a u kojoj poziva penzionere da imaju poverenja u Vladu Srbije i da ne tuže RF PIO za naknadu štete koju su pretrpeli u poslednje četiri godine primenom neustavnog Zakona o umanjenju penzija.

Sindikat penzionera Srbije ovim saopštenjem upozorava javnost i svoje članove da je u pitanju još jedna od brojnih manipulacija pomenutog ministra i pokušaj da se penzioneri spreče i obeshrabre da sudskim putem naplate štetu koju su pretrpeli.

Primenom neustavnog Zakona o umanjenju penzija, skoro 700.000 penzionera u Srbiji pretrpelo je materijalnu štetu koja se, zavisno od njihovih penzija, kreće od 2000 do 6000 evra, svesnim i umišljajnim kršenjem zakona od strane PIO Fonda i njegove direktorke. Iako je RF PIO u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju bio u obavezi da po službenoj dužnosti svakom penzioneru kojem je umanjena penzija donese rešenje o umanjenju penzije na osnovu Zakona o umanjenju penzija i omogući im pravo na žalbu, Fond PIO, suprotno zakonu, to nije činio, već je bez rešenja penzionerima samo dostavljao čekove sa umanjenim iznosima penzija, bez prava na žalbu ili neki drugi pravni lek kako to propisuje Zakon i Ustav Republike Srbije.

Nezakonitom radu RF PIO i direktorke Kalinović kumovalo je i mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kojim se ohrabruje Fond da postupa protivzakonito i da ne donosi nova rešenja o umanjenju penzija sa obrazloženjem da bi to bilo neekonomično i da bi uslovilo 700.000 žalbi, a zatim i tužbe ukoliko bi žalbe bile odbijene. Postupajući na taj način, RF PIO je svesno izbegao svoju zakonsku obavezu čime je prekršio zakon i na taj način oštetio sve penzionere kojima je umanjena penzija.

Na nezakonito postupanje RF PIO u više navrata su reagovali i pojedini državni organi koji vrše nadzor nad radom Fonda, jer su upozoravali Fond na kršenje zakona i njegovu obavezu da u svakom pojedinačnom slučaju, odnosno svakom penzioneru kojem se umanjuje penzija, donese rešenje o umanjenju, iznos za koji se penzija umanjuje, obrazloženje i pouku o pravnom leku, što RF PIO i pored tih jasnih upozorenja nije ispoštovao, čime je svojim nezakonitim radom pričinio štetu svim oštećenim penzionerima.

Sindikat penzionera Srbije je u međuvremenu pribavio dokaze o nezakonitom radu Fonda PIO i pozvao svoje članove da tuže RF PIO za naknadu štete, pružajući im pravnu pomoć preko advokatskog tima kojeg je u međuvremenu formirao. Upoznati smo sa činjenicom da je u poslednje vreme dobijeno više sudskih odluka u korist penzionera, kojima se obavezuje Fond na naknadu štete.

Ovim saopštenjem takođe napominjemo da pored činjenice što su penzioneri pretrpeli štetu nezakonitim radom RF PIO i direktorke Dragane Kalinović, štetu su pretrpeli i po osnovu činjenice da se penzija kao imovinsko pravo ne može menjati, uskraćivati i umanjivati osim ukoliko je prethodno donet poseban zakon o javnom interesu uz istovremenu pravičnu naknadu penzionerima za oduzeto ili umanjeno pravo, na šta je takođe Sindikat penzionera blagovremeno ukazivao.

U konkretnom slučaju, ne samo da nije donet Zakon o javnom interesu koji bi bio pravni osnov za oduzimanje imovine penzionera, već nije utvrđena ni naknada za oduzeto imovinsko pravo, odnosno penziju, a što se može videti u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o PIO kojim je ukinut Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija.

Takođe, moramo pomenuti i činjenicu da Ustavni sud do danas nije doneo odluku o više inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o umanjenju penzija koje su podneli Sindikat penzionera, Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije i drugi, svesni činjenice da bi odluka Ustavnog suda Srbije mogla biti samo jedna, a ta je da je Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija – neustavan.

Ovim saopštenjem pozivamo sve naše članove, naslednike preminulih penzionera, kao i sve ostale oštećene penzionere da ne praštaju dug državi i da sudskim putem naplate svoja potraživanja od RF PIO i nadoknade štetu koju su pretrpeli nezakonitim radom Fonda, jer je upravo cilj pomenute izjave resornog ministra Đorđevića da se što manje penzionera odazove našem pozivu kako bi potraživanja prema Fondu zastarela.

Istovremeno, obaveštavamo sve zainteresovane, da Sindikat penzionera Srbije neće odustati od dalje borbe za ranije stečena prava penzionerske populacije, a to podrazumeva:

  • vraćanje na osnovni Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
  • da se ponovo uspostavi sistem usklađivanja penzija sa troškovima života dva puta godišnje, a koji neće zavisiti od volje jednog čoveka;
  • da se poništi sadašnja struktura Upravnog odbora PIO fonda (u kome Vlada ima većinu)
  • da u ime penzionera Srbije odlučuju oni koji ta sredstva izdvajaju i oni kojima su ona namenjena.

Naša akcija „Od PIO fonda do Strazbura“ i započeti sudski procesi nastavljaju se bez obzira na izjave koje su se pojavile u javnosti, jer više ne možemo verovati nikome, ni Ustavnom sudu, ni drugim urušenim institucijama…

A što se tiče banja, specijalizovanih bolnica, lečilišta i drugih objekata koji pripadaju penzionerima i onima koji su ih izgradili, a kojima u ime penzionera upravlja PIO fond, naši stavovi ostaju nepromenjeni. Ne priznajemo odluke UO RF PIO donete na sumnjivim telefonskim sednicama da se banje ustupe Vladi, jer su o tome odlučivali članovi UO koje je prethodno u taj isti odbor imenovala Vlada Srbije.

Udruženje sindikata penzionera Srbije
Mihajlo Radović, predsednik

Fotografija
Transparent sa protesta 30.10.2018,
Srđan Škoro za Penzin