Aktivni u poznim godinama Foto albumi

Semafor sa senzorima za starije i sporije pešake – Puffin crossing

Semafori sa senzorima za starije pešake produžavaju zeleno svetlo sve dok registruju kretanje pešaka na kolovozu – Puffin crossing.

U svetu se mahom koriste semafori za pešake koji rade po principu odbrojavanja zadatog fiksnog vremena za zeleno svetlo, odnosno slobodan prelaz ulice. U Britaniji i Irskoj ovakvi prelazi nazivaju se “pelikan” (Pelican crossing – po patentu PELICON, pedestrian light controlled: kontrolna svetla za pešake).

U međuvremenu se pojavio još jedan tip – semafori sa tasterima za pešake (ima ih i u gradovima u Srbiji). Kod njih se zeleno svetlo pali u određenom intervalu tek kada pešak pritisne taster da promeni svetla na semaforu kako se saobraćaj ne bi nepotrebno zaustavljao ukoliko nema pešaka koji čekaju da pređu ulicu.

Britanija sada počinje ugradnju novog tipa semafora – sa senzorima, nazvanim Pafin (Puffin crossing). Pored tastera za pešake, oni treba da prepoznaju da li pešacima sa sporijim ili otežanim kretanjem treba više vremena za prelazak, i da im omoguće bezbedan prelaz ulice:

  • infracrveni senzori prate kolovoz
  • ne pali se zeleno za vozila ukoliko senzori registruju kretanje pešaka
  • mogu se podesiti na početnih 20 sekundi, do npr. minut, zavisno od lokacije semafora (broj traka, vrsta saobraćajnice, itd)
  • automatski skraćuje vreme ukoliko senzori registruju da je pešak prešao ulicu tako da nema dodatnog nepotrebnog zadržavanja.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija