Početna Magazin Godine Ekonomija Sa sednice UO Fonda PIO: Veći rashodi nego prihodi

Sa sednice UO Fonda PIO: Veći rashodi nego prihodi

Sa sednice UO Fonda PIO: Veći rashodi nego prihodi

U prvih šest meseci ove godine, rashodi i izdaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje bili su preko tri milijarde dinara veći od prihoda. Istovremeno, skoro 10 milijardi manje povučeno je iz budžeta za penzije.

Ukupni prihodi i primanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) u prvih šest meseci ove godine ostvareni su u iznosu od 278,76 milijardi dinara, a rashodi i izdaci su iznosili 281,90 milijardi dinara, saopšteno je na sednici Upravnog odbora.

Na sednici je saopšteno i da je, do sada, Fond PIO povukao skoro 10 milijardi dinara manje iz budžeta za penzije zahvaljujući povećanoj i redovnijoj uplati doprinosa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Što se tiče prihoda i primanja Fonda PIO u prvih šest meseci ove godine, oni predstavljaju 48,20 odsto planiranih sredstava za ovu godinu, a iznos prihoda i primanja za taj period godine nominalno je niži za 6,12 odsto od iznosa ostvarenog u istom periodu 2014. godine, rečeno je na sednici odbora na kojoj su izneti podaci o finansijskom poslovanju RF PIO za period od januara do juna ove godine.

B92 prenosi objašnjenje Fonda da je to rezultat većih prihoda od doprinosa i manjeg iznosa potrebnih dotacija zbog nižih rashoda za prava iz oblasti PIO. Rashodi i izdaci od januara do juna izvršeni su u ukupnom iznosu od 281,90 milijarde dinara i niži su nominalno od rashoda i izdataka izvršenih u istom periodu prethodne godine za 4, 82 odsto.

Prosečan iznos penzije za period januar – jun 2015. godine bio je 23.169 dinara, a u odnosu na isti period prošle godine, prosečan iznos penzije je nominalno manji za 4,4 odsto, a realno je pao za 5,7 odsto.

Ukupan broj korisnika penzije u tom periodu je bio oko 1,7 miliona, a najviše, tačnije 60,9 odsto su korisnici starosne penzije, 18,3 odsto korisnici invalidske i 20,8 odsto porodične penzije. Penzionera je u junu 2015. godine bilo više za 0,8 odsto u odnosu na jun 2014. godine.

Za isplatu osnovnih penzija, utrošeno je 243,77 milijardi dinara zaključno sa junom, odnosno skoro 50 odsto od planiranih sredstava na nivou godine. Kod svih kategorija korisnika, pre svega kao rezultat primene Zakona o privremenom utvrđivanju načina isplate penzija, zabeležen je pad rashoda za osnovne penzije u odnosu na prethodnu godinu osim za kategoriju samostalnih delatnosti kod koje je karakterističan visok prirast broja korisnika.

Članovi UO iz redova poslodavaca izneli su primedbu što se tek sada iznosi informacija o finansijskom poslovanju Fonda za prvih šest meseci godine budući da su, kako kažu, sada očekivali devetomesečni izveštaj o tome. Direktorka Fonda PIO Dragana Kalinović rekla je da se više neće praviti toliki razmaci u podnošenju izveštaja UO i da je izveštaj o finansijskom poslovanju za prvih devet meseci godine skoro završen i da će uskoro biti predstavljen na sednici UO.

Članovi UO jednoglasno su doneli odluku o pokretanju procedure za imenovanje direktora Pokrajinskog fonda za PIO budući da sadašnjem direktoru ističe četvorogodišnji mandat 7. februara 2016. Kako je objašnjeno, Fond je po zakonu dužan da tri meseca pre isteka mandata direktora pokrene inicijativu za izbor novog kandidata za mesto direktora i taj predlog biće upućen pokrajinskoj vladi.

Članovi UO usvojili su predlog odluke o zaključenju Ugovora o korišćenju nepokretnosti Fonda PIO u Novom Pazaru, sa Udruženjem penzionera grada Novi Pazar.

Takođe je usvojen i Predlog odluke o zaključenju Ugovora o korišćenju nepokretnosti Fonda PIO u Lučanima, sa Organizacijom penzionera opštine Lučani, kao i o zaključenju Ugovora o korišćenju nepokretnosti Republičkog fonda u Čačku, sa Udruženjem penzionera grada Čačka.

Članovi UO usvojili su i Predlog odluke o zaključenju Ugovora o korišćenju nepokretnosti Fonda PIO u Arilju, sa Udruženjem penzionera opštine Arilje.

U vezi sa ovim, podsećamo vas da je Fond PIO usvojio izmene Pravilnika o raspolaganju imovinom Fonda PIO, o čemu ste mogli čitati u tekstu Nepokretnosti Fonda PIO: iznajmljivanje na novi način