Republika Srpska: Visina penzija u 2020. godini

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO RS) izvestio je o iznosima penzija u ovom bosanskohercegovačkom entitetu. Evo kolika je bila visina penzija u 2020. godini u Republici Srpskoj.

Fond PIO RS izveštava da je u 2020. godini najviša isplaćena penzija u Republici Srpskoj iznosila 2.076 konvertibilnih maraka (KM). Navode da je taj iznos pet puta veći od prosečne penzije, koja je bila 393 KM.

Shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, najviša penzija je limitirana koeficijentom četiri, objašnjavaju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje RS.

Izračunavanje penzije u Republici Srpskoj

Naime, visina starosne penzije u RS određuje se tako što se lični bodovi pomnože sa vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava. Lični bodovi dobijaju se množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staža. Lični koeficijent osiguranika utvrđuje se tako što se zbir godišnjih ličnih koeficijenata podeli sa periodom za koji su obračunati. Godišnji lični koeficijent dobija se tako što se ukupan iznos plata osiguranika podeli sa prosečnom godišnjom platom za tu godinu. Godišnji lični koeficijent može iznositi najviše četiri.

Iz Fonda PIO RS preciziraju da je u prošloj godini penziju od 1.000 do 1.300 KM primalo 2.120 korisnika. Penziju u visini od 1.500 KM i više primalo je 68 korisnika prava, prenosi capital.ba.

U Srpskoj, u prošloj godini, prosek penzija dostigao je 393 KM.

Kako dalje navode, najveći broj penzionera dobija daleko manje iznose. Najnižu penziju prima čak 71.000 penzionera. Najniža penzija je, u zavisnosti od dužine penzijskog staža, propisana na pet nivoa.

Od početka 2020. godine najniža penzija u Republici Srpskoj, za staž do 15 godina, iznosila je 202 KM. Najniža penzija za penzionere koji su otišli u penziju posle četrdesetogodišnjeg staža, iznosi 404 KM, obaveštavaju iz Fonda.

Po registru iz 2020. godine, broj penzionera u Republici Srpskoj je 271.004. Ovaj broj jeza oko 3.500 veći u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: Srpska Cafe
FotografijaBanja Luka, Rade Nagraisalovic Tonka Wikipedia

Podsećamo i na vest: