Porast elektronske trgovine, ali i zloupotreba

Od početka pandemije koronavirusa zabeležen je trend značajnog porasta elektronske trgovine. Istovremeno je došlo i do povećanog broja zloupotreba elektronskih platformi, naročito na društvenim mrežama.

Imali smo porast elektronske trgovine i do 300 odsto u zavisnosti od proizvoda, saopštila Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija na ministarskom panelu na online konferenciji AmChama.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Najveći deo sive ekonomije putem interneta svodi se, kaže Matić, na oglasne poruke za duvanske proizvode.

„To je roba koja je najpodložnija sivoj ekonomiji. Tu su i lekovi i medicinska sredstva, a nakon toga i oglašavanje robe na način na koji se povređuje pravo intelektualne svojine prevashodno odeće, obuće, kozmetike“, navela je.

Bilo situacija, odnosno slučajeva, da su predmeti upućivani i Prekršajnom sudu.

Od januara do novembra 2020. obavljena je 81 inspekcijska kontrola kod neregistrovanih subjekata. Takođe je podneto 36 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Planirano je, za 2021. godinu, 155 redovnih nadzora kod neregistrovanih i registrovanih subjekata koji nude robu preko interneta.

Ministarka Matić je rekla da su za dalji razvoj elektronske uprave i elektronsko poslovanje važna dva zakona. U pitanju su Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja, kao i Zakon o elektronskoj upravi.

„Regulativa je doneta u skladu sa evropskom praksom, ali prepreke koje smo imali poslednje dve godine odnosila se na primenu ovih zakona.“

Ministarka je dodala i da je nedovoljno registrovanih pružalaca usluga, kao i izdatih sertifikata.

Napomenula je da se radi na uvođenju kvalifikovanih elektronskih potpisa u klaudu. Napomenula je da je to veoma važno.

Izvor: RTV

Podsećamo na vesti i tekstove: