Beograd: Dodeljena sredstva za programe brige o zdravlju stanovništva

Grad Beograd je dodelio sredstva za programe brige o zdravlju stanovništva na konkursu za 2021. godinu. Blizu 16 miliona dinara je opredeljeno za tri udruženja sa programima kojima se ostvaruju ciljevi u oblasti zdravstva.

Prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda saopštio je da je završen konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti društvene brige o zdravlju stanovništva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu.

Na konkursu je dodeljeno skoro 16 miliona dinara udruženjima sa programima kojima se ostvaruju ciljevi u oblasti zdravstva.

Gradonačelnik Beograda kaže da je grad na ovaj način podržao „udruženja koja pružaju podršku posebno osetljivim grupacijama građana, pre svega psihosocijalnu i medicinsku podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama“. Dodeljena su i posebna sredstva za programe koji imaju multidisciplinarni pristup u kontroli autizma.

Sredstva za programe brige o zdravlju raspodeljena su za tri udruženja i njihova tri programa.

Udruženje „Resursni centar za specijalnu edukaciju“ dobilo je 7.900.000 dinara za program „Preventivno-korektivni rad za osobe sa invaliditetom“. Ovim programom biće obuhvaćeno oko 180 osoba, i to 60 sa cerebralnom paralizom, 60 sa multiplom sklerozom i 60 sa intelektualnom ometenošću.

„Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama“ dobilo je sredstva od četiri miliona dinara. Sredstva su namenjena programu kojim će biti obuhvaćeno oko 100 osoba sa intelektualnom ometenošću i 100 članova njihovih porodica. Program podrazumeva edukaciju pružaoca usluga, edukaciju terapeuta psihosocijalne podrške, kao i psihosocijalnu podršku, integraciju i socijalno uključivanje korisnika usluga.

„Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju“ dobila je četiri miliona dinara za program „Multidisciplinarni pristup u kontroli autizma“. Ovim programom se unapređuje položaj osoba sa autizmom. Programom će biti obuhvaćeno oko 200 osoba, i to 100 dece i mladih sa poremećajem iz spektra autizma, iz institucionalnog i porodičnog smeštaja, oko 50 roditelja i staratelja i oko 50 terapeuta.

Gradonačelnik Beograda je naglasio da sva ova udruženja imaju dobar kadrovski kapacitet i da se bave društveno humanitarnim radom već duži niz godina.

„Strateški cilj Grada Beograda je upravo kontinuirana pomoć osetljivim grupacijama ljudi i njihovim porodicama, kako bismo uticali na poboljšanje kvaliteta njihovog života i socijalnog uključivanja“, istakao je Radojičić.

Izvor: Beograd.rs