Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom treba da omogući lakše povezivanje potencijalnih poslodavaca sa osobama sa invaliditetom koje traže posao.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovana je od strane Foruma mladih sa invaliditetom.

U saradnji sa nekolicinom kompanija, koje posluju na teritoriji Republike Srbije, definisana je Platforma. Cilj je da se priključi što veći broj društveno odgovornih kompanija.

Platforma je osmišljena tako da se kroz nju poslodavcima osiguraju saveti, informacije, obaveštenja, konsultacije i treninzi.

Osnovna usluga koju će članice platforme imati jeste pristup veb Portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mogućnosti korišćenja usluga koje pruža Forum mladih sa invaliditetom imaće kompanije koje su članice Platforme.

Usluge predstavljaju pretragu Portala (baze podataka za zapošljavanje), podršku razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene i konsultativne usluge.

Na ovaj način okupila bi se mala, srednja i velika preduzeća u čiju poslovnu politiku se integriše zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Predviđa se uspostavljanje novih društvenih vrednosti u našoj državi, jer se ovom platformom pobošljava status osoba sa invaliditetom. Kompanije koje se pridruže važiće za lidere nove poslovne kulture koja je na zapadu već standard.

U projekat su uključene domaće i inostrane kompanije koje posluju na teritoriji Srbije. Platforma se primenjuje u okviru projekta „Znanjem do posla“, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Implementatori su NIRAS-IP i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva SIPRU.

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva koja se bavi pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom.

Izvor: InStore
Fotografijamarianne bos za Unsplash

Moglo bi vas interesovati: