Web aplikacija Kalkulator socijalnih davanja

Aplikacija Kalkulator socijalnih davanja treba da omogući procenu iznosa novčane socijalne pomoći i iznosa dečijeg dodatka uzimajući u obzir osobenosti pojedinačnog domaćinstva.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovao je 23. februara 2021. konsultativan onlajn skup. Na tom skupu je predstavio stručnoj javnosti aplikaciju „Kalkulator socijalnih davanja“. Pored ove, predstavljena je i aplikacija „Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice“.

Više od 30 predstavnika i predstavnica republičkog i pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i Stalne konferencije gradova i opština upoznalo se na skupu sa funkcionalnostima ove dve aplikacije. Oni su imali mogućnost da predlozima daju doprinos njihovom daljem razvoju.

Kalkulator socijalnih davanja

Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da pruži moguću procenu iznosa novčane socijalne pomoći i iznosa dečijeg dodatka. Ova procena se vrši uzimanjem u obzir specifičnosti pojedinačnog domaćinstva.

Novčana socijalna pomoć je pravo definisano Zakonom o socijalnoj zaštiti. Dečiji dodatak, pak, predstavlja pravo definisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Aplikacija informiše građane/ke o tome da li imaju određeno pravo iz korpusa definisanog ovim zakonima. Takođe se izračunava i koliko bi iznosila novčana socijalna pomoć i dečiji dodatak u odnosu na pojedinačnu situaciju. Kalkulator obračunava visinu iznosa u odnosu na ova dva zakona, objasnila je Lidija Kuzmanov, ekspertkinja učesnica u pripremi aplikacije.

Aplikaciju možete naći u okviru portala Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva: Kalkulator

Aplikacija sadrži interaktivni upitnik u koji korisnik/ca unosi tražene podatke, a svako pitanje sadrži pojašnjenje termina u skladu sa zakonima.

Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lice i porodice

Aplikacija Materijalna podrška na lokalnom nivou za ugrožena lica i porodice namenjena je građanima i građankama. Pomoću nje oni mogu da se informišu o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje imaju pravo.

Ova aplikacija može da pruži prikaz sistema materijalne podrške regulisanog odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Aplikacija sadrži i kontakte svih centara za socijalni rad u Srbiji na jednom mestu.

Informisani građani – olakšan posao centrima za socijalni rad

Inicijativa za izradu ova dva instrumenta proistekla je iz želje da se doprinese informisanju građana i građanki o pravima na materijalnu podršku koju imaju u okviru sistema socijalne zaštite, naglasila je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Ovi instrumenti mogu da budu korisni i za proces praćenja, pre svega za stručne radnike/ce na nacionalnom i lokalnom nivou, rekla je. Ali podaci sadržani u ovim instrumentima, kao i podaci o njihovoj primeni, mogu da budu relevantno polazište za izmene propisa na nacionalnom i lokalnom nivou.

V.d. direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Marko Todosić očekuje da će ove aplikacije doprineti informisanosti građana i građanki o njihovim pravima. Onj je izrazio i očekivanje da će oni olakšati posao u centrima za socijalni rad širom Srbije.

Izvor: SIPRU
FotografijaTim Marshall za Unsplash