Pet faza sna

Pet faza sna

Tokom spavanja, obično prolazimo kroz pet faza sna: 1, 2, 3, 4 i REM (Rapid Eye Movement – Brzo kretanje oka). One se ređaju redom do REM faze nakon koje ciklus ponovo počinje sa fazom 1.

Provodimo skoro 50% ukupnog sna u 2. fazi, oko 20% u REM, a 30% u ostalim. Novorođenčad, naprotiv, provode oko polovine sna u REM fazi.

Tokom 1. faze, koja se naziva „lak san“, lutamo od sna do jave i možemo se lako probuditi. Oči se kreću polako i usporava se mišićna aktivnost. Kada uđemo u 2. fazu, pokreti oka se zaustavljaju i moždani talasi postaju sporiji, sa povremenim eksplozijama brzih talasa koje se nazivaju „vretena spavanja“.

U 3. fazi, počinju da se pojavljuju veoma spori moždani talasi nazvani delta, koji su protkani manjim, bržim talasima. Pri ulasku u 4. fazu, mozak već proizvodi gotovo isključivo delta talase. Veoma je teško probuditi nekoga tokom 3. i 4. faze koje se zajedno zovu „duboki san“. Nema kretnji oka niti mišićne aktivnosti. Ljudi probuđeni tokom dubokog sna ne mogu odmah da se prilagode.

Kada pređemo u REM fazu, disanje se ubrzava, postaje nepravilno i plitko, oči se brzo trzaju, a mišići ekstremiteta postaju privremeno paralizovani. Puls se ubrzava, krvni pritisak raste, a kod muškaraca dolazi do erekcije. Kada se ljudi probude tokom REM faze, često opisuju čudne i nelogične stvari – snove.

Prvi period REM faze javlja se oko 70 do 90 minuta nakon što zaspimo. Kompletan ciklus svih faza prosečno traje od 90 do 110 minuta. Prvi ciklus spavanja sadrži relativno kratke periode REM i drugih faza dubokog sna, ali kako noć odmiče, periodi REM faze se povećavaju dok se duboki san smanjuje. Do jutra, ljudi provode skoro sve svoje vreme spavanja u fazama 1, 2 i REM.

Fotografija: Dream State, Brooke Shaden