Ombudsman: Unaprediti položaj žena na selu, posebno starijih

Potrebno je unaprediti položaj žena na selu, posebno starijih žena, rekao je Zaštitnik građana povodom Međunarodnog dana žena na selu, 15. oktobra.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Nadležni organi treba da rade na unapređenju položaja žena koje žive na selu, posebno starijih žena, rekao je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Nadležni ovim ženama treba i da olakšaju pristup uslugama u zajednici, dodao je.

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, 15. oktobra, Ombudsman je podsetio da žene koje žive na selu, posebno starije žene, predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija stanovništva. Njima je otežan pristup zdravstvenim, socijalnim i drugim uslugama u zajednici, kao i javnom prevozu.

Jelena Stojanović, zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost, navela je da žene na selu nisu ekonomski samostalne i da retko poseduju imovinu.

Podsećamo na tekstove: 

Žene na selu, podsetila je Stojanović, ne ostvaruju uvek pravo na penziju. Do nedavno nije postojao zakonski osnov da im se vrednuju brojni sati koje provode u neplaćenom kućnom radu, vodeći brigu o drugim članovima porodice, o domaćinstvu i o poljoprivrednom gazdinstvu.

Važno je, naglasila je Stojanović, da žene na selu, posebno starije, budu osnažene da nadležnim organima prijave nasilje svake vrste i da prepoznaju razne oblike diskriminacije koja se vrši nad njima. Neophodno je, takođe, raditi na podizanju njihove svesti o različitim oblicima nasilja u porodici i o mehanizmima zaštite.

Jelena Stojanović je navela da Zaštitnik građana radi na unapređenju ostvarivanja prava žena na selu, sa posebnim fokusom na starije žene i kroz projekat Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana u zaštiti i promociji ekonomsko-socijalnih prava, u skladu sa ratifikovanim odredbama Revidirane Evropske socijalne povelje, koji podržava Savet Evrope.

Pozvala je sve žene na selu, posebno starije, da se obrate Zaštitniku građana u situacijama kada smatraju da su im prava povređena ili kada nadležni organi nisu preduzeli mere iz svojih nadležnosti kako bi one ostvarile svoja prava.

Izvor: Ombudsman
Fotografija fotografa Babaroge