Fond PIO Republike Srpske: Potvrda o životu nije više potrebna za korisnike iz Srbije

Fond PIO Republike Srpske je saopštio da potvrda o životu neće više biti potrebna za korisnike iz Srbije.

Potvrda o životu više neće biti neophodan dokument za isplatu penzije korisnicima iz Srbije, objavio je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO RS). Za 20.520 korisnika Fonda PIO RS koji imaju prebivalište u Srbiji ukida se potreba dostavljanja potvrde o životu do kraja 2022. godine.

Dostavljanje potvrde o životu je do sada bio uslov za nastavak redovne isplate penzija u narednoj godini. Podsećamo da je Fond PIO RS 2020. godine bio obustavio isplatu penzija za preko 2.000 korisnika sa prebivalištem u Srbiji koji tada nisu dostavili potvrdu o životu.

Potvrda o životu nije više obavezan dokument za isplatu penzije korisnicima iz Srbije zahvaljujući unapređenju saradnje između penzijskih fondova Republike Srpske i Srbije. Omogućena je elektronska razmena podataka između dva fonda o činjenici nastupa smrti korisnika prava na penziju.

„Time prestaje i dosadašnja praksa odlaska korisnika do jednog od pet nadležnih organa za ovjeru potvrde o životu. To pojednostavljuje i olakšava obavezu korisnika po pitanju dokazivanja njihovog statusa“, navedno je u saopštenju.

Fond PIO Republike Srpske je mogućnost elektronske razmene podataka o činjenici smrti korisnika zaokružio skoro sa svim nosiocima osiguranja država nastalih na području bivše SFRJ. Elektronska razmena ove vrste podataka nije omogućena samo sa Fondom PIO Makedonije.

Elektronskom razmenom podataka o činjenici nastupa smrti, praktično se smanjuje mogućnost preplate penzije u slučajevima kada se smrt korisnika prava, u skladu sa zakonom, Fondu ne prijavljuje blagovremeno, odnosno u roku od 30 dana.

Izvor: Nezavisne