Ombudsman: Poboljšati evidentiranje porodičnog nasilja

Potrebno je da se poboljša evidentiranje porodičnog nasilja. Kada se dokazi odmah registruju, čak i ako žrtva promeni iskaz, veća je verovatnoća da će počinilac biti kažnjen.

Zoran Pašalić, zaštitnik građana Srbije kaže da nasilje u porodici nije problem određene porodice već celog društva. Zalaže se da se žrtvama porodičnog nasilja omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine. Na taj način odmah bi se utvrdili dokazi o nasilju, rekao je Pašalić na predstavljanju izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

„Mi tražimo da se omogući žrtvama nasilja u porodici da se ono što se desilo evidentira odmah i na pravi način pre nego što dođe do suda, da se ne bi desilo, što se dešava u velikom broju slučajeva, da žrtva promeni svoj iskaz u samom sudskom postupku.“

Pašalić je istakao da bi pregledi žrtava porodičnog nasilja trebalo da se obavljaju na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, ali i u drugim većim centrima u Srbiji. Tako bi se, čak i u slučaju da žrtva kasnije promeni svoj iskaz i negira da je doživela nasilje, obezbedilo da počinilac nasilja bude adekvatno kažnjen.

„Sada imamo situaciju da žrtva porodičnog nasilja odlazi u Urgentni centar gde se konstatuju povrede, ali nema utvrđivanja uzročno-posledične veze nasilja čime se ostavlja prostor da počinilac nasilja ne bude kažnjen za svoje postupke.“

Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost kaže da je za uspeh u sprečavanju porodičnog nasilja, pored dobrog normativnog okvira koji postoji, potrebna edukacija zaposlenih koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici i dovoljan broj stručnog kadra u centrima za socijalni rad.

Izveštaj je deo projekta „Efikasne politike i jedinstvena praksa u podršci i zaštiti preživelih žrtava nasilja u porodici“. Projekat sprovodi Autonomni ženski centar, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Forumom sudija Srbije, a uz finansijsku podršku Ambasade Holandije.

Izvor: Slobodna Evropa
FotografijaIsabella Quintana za Pixabay

Podsećamo:

Autonomni ženski centar: Reagujte pre zločina, ne posle!