NSZ: Rad sa strankama elektronskim putem

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) u toku vanrednog stanja će rad sa strankama obavljati elektronskim putem.

U svim organizacionim jedinicama NSZ, privremeno je, 17. marta 2020. obustavljen njihov neposredan rad zbog trenutne situacije sa koronavirusom. Zato će NSZ do daljeg komunikaciju sa strankama obavljati elektronskim putem.

U cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, NSZ je objavila saopštenje u kome navodi vrste poslova koje će se vršiti elektronskim putem.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kao i dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, potrebno je predati elektronskim putem.

Takođe, podnošenje zahteva ili prijava po raspisanim javnim pozivima ili konkursima sprovodiće se elektronskim putem. Na isti način će se vršiti i pribavljanje i dopuna dokumentacije. Klijenti će potrebna dokumenta sa NSZ razmenjivati elektronskim putem.

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja, kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu, dostaviće se elektronskim putem Prezentacija Obuke „Put do uspešnog preduzetnika“, dodaje se u saopštenju.

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne iformacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale.

Više informacija o ovome možete naći na linkovima koje je NSZ objavila na svom sajtu, na strani: Obaveštenje za korisnike usluga Nacionalne službe za zapošljavanje o postupanju u periodu vanrednog stanja

NSZ napominje da će o svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno informisati javnost.

Izvor: NSZ, Blic

Podsećamo:

Budući da je merama Vlade Republike Srbije zabranjen neposredni prijem stranaka u službenim prostorijama javnih službi, Fond PIO je „otvorio“ E-šalter. Prenosimo saopštenje sa sajta Fonda PIO. Vidi: E-šalter Fonda PIO tokom vanrednog stanja

Nezaposleni odbijaju poslove koje im nudi Biro. Saznavši razloge, ne možemo a da se ne zapitamo: zašto Biro (NSZ) uopšte nudi takve poslove? Više u članku: Nezaposleni odbijaju poslove. Još gore, NZS nudi poslove koje možeš samo da odbiješ.