Početna Magazin Godine Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Od 1. januara 2015. godine počinje da važi nekoliko novih zakonskih odredbi i pravilnika koji donose izmene u penzijskom osiguranju, nove cene vrtića, ali i mogućnost da se izbegnu dugotrajna suđenja…

S prvim danima nove godine na snagu su stupile brojne izmene i dopune zakona u Srbiji, novi pravilnici, ali i mere kojima se usklađujemo sa standardima EU. List Kurir je napravio pregled svega što je počelo da važi od 1. januara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

1. Izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju

Od 1. januara starosna granica za odlazak žena u penziju pomerena je za šest meseci, to jest na 60 godina i šest meseci. Uz to, da bi ispunile uslov za penziju, žene moraju imati i najmanje 15 godina radnog staža.

Do 2032. za žene će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina. Za muškarce i dalje važe uslovi penzionisanja sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Od 1. januara i muškarci i žene imaju mogućnost prevremenog penzionisanja tako što će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godine.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Starosna granica za žene i godine staža pomeraju se svakog januara. Najavljeno je da će od 1. januara 2015. sve predstavke koje se odnose na penzionisanje morati da se rešavaju u roku od 60 dana.

2. Izmene Zakona o budžetskom sistemu

Njima je predviđeno da plate u javnom sektoru neće moći da se povećavaju dok masa zarada ne bude ispod sedam odsto BDP, a penzije dok ukupan iznos za isplatu ne bude ispod 11 odsto BDP.

3. Novi pravilnik o cenama usluga u vrtićima

Roditelj plaća 20 odsto ekonomske cene usluga u vrtićima i obdaništima u svim gradovima u Srbiji. Ekonomska cena vrtića u Beogradu je 30.000 dinara. Od toga 20 procenata plaćaju roditelji, oko 6.000 dinara, ali Grad daje i dodatna umanjenja za treće, četvrto dete, kao i za socijalne kategorije.

4. Izmene Zakona o akcizama

Naplata akciza obavljaće se svakog meseca, umesto na tri meseca, što će omogućiti predvidivost u prihodima budžeta.

5. Izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Prema ovim odredbama pravo na subvencije imaće gazdinstva s najviše 20 hektara umesto dosadašnjih 100 hektara.

6. Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV)

Ukida se obaveza plaćanja PDV na donacije iz inostranstva, na primer sredstva IPA se oslobađaju obaveze plaćanja ovog poreza.

7. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

Građani i privredni subjekti u Srbiji od ove godine imaju mogućnost da biraju i da spor, umesto pred sudom u dugoj i skupoj proceduri, reše sporazumom, koji će imati snagu kao i presuda, te da tako ostvare svoja prava. Takav sporazum građani i pravna lica će, umesto preko suda, moći da realizuju uz pomoć licenciranih posrednika, koje će imenovati Ministarstvo pravde.

Zakon o budžetu – Srbija će u 2015. godini potrošiti 1.115,7 milijardi dinara (oko 9,1 milijardu evra)

U Srbiji je stupio na snagu Zakon o budžetu za 2015. godinu, kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara, a rashodi od oko 1.115,7 milijardi dinara, dok će deficit u republičkom budžetu biti 191,4 milijarde dinara, što je oko četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžet za narednu godinu je projektovan na osnovu prognoze da će u 2015. pad BDP biti 0,5 odsto, a inflacija iznositi četiri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto, piše Kurir.