Početna Magazin Godine Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Novi propisi od 1. januara 2015 – Pregled promena

Od 1. januara 2015. godine počinje da važi nekoliko novih zakonskih odredbi i pravilnika koji donose izmene u penzijskom osiguranju, nove cene vrtića, ali i mogućnost da se izbegnu dugotrajna suđenja…

S prvim danima nove godine na snagu su stupile brojne izmene i dopune zakona u Srbiji, novi pravilnici, ali i mere kojima se usklađujemo sa standardima EU. List Kurir je napravio pregled svega što je počelo da važi od 1. januara.

1. Izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju

Od 1. januara starosna granica za odlazak žena u penziju pomerena je za šest meseci, to jest na 60 godina i šest meseci. Uz to, da bi ispunile uslov za penziju, žene moraju imati i najmanje 15 godina radnog staža.

Do 2032. za žene će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina. Za muškarce i dalje važe uslovi penzionisanja sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Od 1. januara i muškarci i žene imaju mogućnost prevremenog penzionisanja tako što će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godine.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Starosna granica za žene i godine staža pomeraju se svakog januara. Najavljeno je da će od 1. januara 2015. sve predstavke koje se odnose na penzionisanje morati da se rešavaju u roku od 60 dana.

2. Izmene Zakona o budžetskom sistemu

Njima je predviđeno da plate u javnom sektoru neće moći da se povećavaju dok masa zarada ne bude ispod sedam odsto BDP, a penzije dok ukupan iznos za isplatu ne bude ispod 11 odsto BDP.

3. Novi pravilnik o cenama usluga u vrtićima

Roditelj plaća 20 odsto ekonomske cene usluga u vrtićima i obdaništima u svim gradovima u Srbiji. Ekonomska cena vrtića u Beogradu je 30.000 dinara. Od toga 20 procenata plaćaju roditelji, oko 6.000 dinara, ali Grad daje i dodatna umanjenja za treće, četvrto dete, kao i za socijalne kategorije.

4. Izmene Zakona o akcizama

Naplata akciza obavljaće se svakog meseca, umesto na tri meseca, što će omogućiti predvidivost u prihodima budžeta.

5. Izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Prema ovim odredbama pravo na subvencije imaće gazdinstva s najviše 20 hektara umesto dosadašnjih 100 hektara.

6. Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV)

Ukida se obaveza plaćanja PDV na donacije iz inostranstva, na primer sredstva IPA se oslobađaju obaveze plaćanja ovog poreza.

7. Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

Građani i privredni subjekti u Srbiji od ove godine imaju mogućnost da biraju i da spor, umesto pred sudom u dugoj i skupoj proceduri, reše sporazumom, koji će imati snagu kao i presuda, te da tako ostvare svoja prava. Takav sporazum građani i pravna lica će, umesto preko suda, moći da realizuju uz pomoć licenciranih posrednika, koje će imenovati Ministarstvo pravde.

Zakon o budžetu – Srbija će u 2015. godini potrošiti 1.115,7 milijardi dinara (oko 9,1 milijardu evra)

U Srbiji je stupio na snagu Zakon o budžetu za 2015. godinu, kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara, a rashodi od oko 1.115,7 milijardi dinara, dok će deficit u republičkom budžetu biti 191,4 milijarde dinara, što je oko četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžet za narednu godinu je projektovan na osnovu prognoze da će u 2015. pad BDP biti 0,5 odsto, a inflacija iznositi četiri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto, piše Kurir.