Novi iznosi novčane naknade

Od februara 2021. godine biće isplaćivani novi iznosi novčane naknade, objavila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je da je iznos osnovice dnevne novčane naknade usklađen. Izvršeno je, takođe, i usklađivanje najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa novčane naknade.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Podsećamo, pravo na novčanu naknadu ima nezaposleni koji je prethodno bio osiguran najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa propisani su Članom 67. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17- dr. zakon i 113/17).

Način obračuna visine dnevne i mesečne novčane naknade propisan je Članom 69, a visina novčane naknade usklađuje se na osnovu Člana 70. istog zakona.

Prema Članu 70:

„Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade (…) usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.“

Dakle, iznosi novčane naknade usklađeni su sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini. Godišnji iznos potrošačkih cena, prema prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 9 – god. LXXI od 12.01.2021. godine, iznosi 101,3.

Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata. Usklađeni iznosi biće primenjeni od 1. februara 2021. godine.

Usklađene iznose NSZ objavila je 13. januara na svom veb sajtu u rubrici Dokumenti > Pojedinačna akta.

Prema tome, usklađeni iznos dnevne novčane naknade iznosi 1.052,89. Najniži mesečni iznos novčane naknade, nakon usklađivanja, iznosi 23.575 dinara. Od 1. februara, najviši mesečni iznos novčane naknade biće 54.650 dinara.

Isplata posebne novčane naknade za decembar 2020.

Nacionalna služba za zapošljavanje je obavestila javnost i da će u četvrtak, 14. januara 2021. godine biti isplaćena posebna novčana naknada za prethodni mesec. Isplata posebne novčane naknade za mesec decembar 2020. godine biće izvršena uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Fotografija: Penzin.rs

Podsećamo: