Neuroendokrini tumori ne ubijaju ako se otkriju na vreme

Neuroendokrini tumori spadaju u retke tumore. U Srbiji do 100 ljudi oboli godišnje. Ovi tumori ne ubijaju ako se otkriju na vreme. Nažalost, svakom drugom pacijentu dijagnoza se postavlja kada već postoje metastaze.

Svetski dan obolelih od neuroendokrinih (NET) tumora obeležava se 10. novembra. Dijagnozu ove grupe retkih tumora u Srbiji dobije od 80 do 100 ljudi godišnje, saopštilo je Udruženje pacijenata sa retkim tumorima (UPRT).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

O neuroendokrinim tumorima

Neuroendokrini tumori čine oko 0,5 odsto svih malignih tumora. Mogu nastati u raznim delovima tela. Najčešće se otkrivaju u sistemu za varenje, debelom crevu, pankreasu, želucu, plućima…

Pacijenti uz pravilno lečenje i rano otkrivanje mogu živeti dugo i biti radno sposobni. Nažalost, oko 50 odsto slučajeva neuroendokrinog tumora biva otkriveno tek u odmaklom stadijumu jer imaju atipične simptome. Kada se otkriju, već postoje metastaze.

Ova grupa tumora se razvija sporo i neupadljivo. Pacijenti imaju raznovrsne simptome, nalik nekim drugim oboljenjima, poput sindroma iritabilnih creva, Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, alergije na hranu, gastritisa i ulkusne bolesti, astme, zapaljenja pluća, psihijatrijskih oboljenja…

Lečenje neuroendokrinih tumora u Srbiji

Prof. dr Đuro Macut, zamenik direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS kaže da se zbog razvoja saznanja o poreklu tih tumora njihova učestalost poslednjih decenija značajno menjala.

Macut navodi da su dijagnostičke mogućnosti u otkrivanju i praćenju neuroendokrinih tumora dostigle zavidan nivo. Dodaje da se u lečenju, pored standardnih metoda (hirurgija i citostatska terapija), sve više razmatra primena savremenih bioloških, usmerenih terapija na specifične receptore ili ćelijske mehanizme koji kontrolišu rast neuroendokrinih ćelija.

Gorjana Ajzinberg, predsednica Udruženje pacijenata sa retkim tumorima, smatra da je položaj pacijenata sa neuroendokrinim tumorima danas znatno bolji.

„Dijagnostičke metode su dostupnije, rezultati se dobijaju bez dužeg čekanja. Od 2016. godine, na preporuku Republičke stručne komisije za retke bolesti i predlog Ministarstva zdravlja, Vlada Srbije donela je odluku kojom pacijenti sa retkim tumorima postaju korisnici Fonda za retke bolesti, što je jednoj grupi pacijenata sa NET omogućilo uspešno lečenje lekovima koji se ne izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koji su im do tada bili nedostupni“, objašnjava.

Udruženje se zalaže da se u Srbiji uvede galijumski PET skener. Pacijenti trenutno ovo snimanje obavljaju o svom trošku u nekoj od susednih zemalja. PET/CT analiza uz pomoć galijuma predstavlja zlatni standard za dijagnostikovanje neuroendokrinih tumora, određivanje stadijuma bolesti, praćenja efekta terapije ili progresije bolesti, izbora mesta za biopsiju.

„Potrebni su nam novi lekovi koji se izdaju o trošku RFZO-a. Takođe, od izuzetne je važnosti da se uvedu novi pacijenti kojima bi se preko Fonda za retke bolesti obezbeđivala terapija, kao i uvođenje genetskog profilisanja tumora u redovnu proceduru. To bi omogućilo individualni terapijski pristup svakom pacijentu, shodno genetskim karakteristikama njegovog tumora“, zaključuje.

Izvor: RTV