Magazin Godine Zdravlje

Nenormalne promene hoda kod starijih (3)

Promene u načinu hoda često su veoma jasan pokazatelj stanja starije osobe. One mogu biti normalne (Normalne promene u načinu hoda kod starijih ljudi) ili nenormalne:

Naginjanje napred može da se dešava kod kifoze i sa Parkinsonovom bolešću ili kod poremećaja sa parkisonskim crtama koje su povezane sa demencijom (naročito vaskularna demencija i demencija Levijevih tela).Festinacija je progresivno ubrzavanje koraka (obično sa naginjanjem napred), pri čemu osoba može da se zatrči kako bi sprečila pad. Festinacija može da se javi sa Parkinsonovom bolešću i retko kao štetan efekat lekova koji blokiraju dopaminske receptore (tipični i atipični antipsihotici).

Postranično naginjanje trupa koje je konstantno ili predvidljivo na strani noge koja pravi zadršku može predstavljati strategiju da se smanji bol u zglobovima nastao usled artritisa ili, ređe, artritisa kolena (antalgički hod). Kod hemiparetskog hoda, trup može da se naginje na jaču stranu. Kod ovog obrasca, osoba se naslanja kako bi podigla karlicu na drugu stranu i omogućila spastičnom ekstremitetu (nemogućnost da se savije koleno) da se odigne od poda tokom faze zamaha.

Neregularna i nepredvidljiva nestabilnost trupa može biti prouzrokovana cerebralnom, subkortikalnom ili disfunkcijom bazalnih ganglija.

Zastranjivanje (devijacije sa puta) predstavlja snažan indikator deficita motorne kontrole.

Zamah rukom može biti smanjen ili nepostojeći kod Parkinsonove bolesti ili vaskularne demencije. Poremećaj zamaha ruke može takođe nastati kao štetna posledica korišćenja dopamin blokatora (tipični ili atipični antipsihotici).


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija