Nema više opravdanja za neslanje uverenja o životu

Zavod za socijalno osiguranje i Fond PIO upozoravaju da nema više opravdanja za neslanje uverenja o životu. Građani Srbije koji primaju inostrane penzije moraju da dostave uverenje o životu inostranom fondu koji im isplaćuje penziju.

Tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, pojedini inostrani fondovi obavestili su Fond PIO da neće zahtevati potvrdu o životu. Kako je ubrzo po proglašenju vanrednog stanja zabranjen izlazak osobama starijim od 65 godina, onima koji do tada nisu poslali uverenje o životu bilo je onemogućeno da to tada učine. Iz tog razloga, mnogi fondovi su rešili da one korisnike njihovih penzija koji nisu ispunili ovaj uslov za slanje penzije, ne kažnjavaju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ukidanjem vanrednog stanja u Srbiji, ovaj razlog je prestao da psotoji.

Ukidanjem vanrednog stanja u Srbiji ukinuta je i zabrana kretanja licima koja su starija od 65 godina. Takođe, javne institucije koje, između ostalih poslova, vrše i overu uverenja o životu, ponovo putem šaltera rade sa strankama.

To praktično znači da su ispunjeni svi uslovi da korisnici penzija postupe u skladu sa uputstvima koje su dobili, ili će ih dobiti od svojih inostranih isplatioca penzija u vezi sa overom potvrde o životu. Dakle, nema više prepreka da primaoci inostrane penzije ne izvrše overu svojih uverenja o životu.

Overeno uverenje o životu potrebno je u za to predviđenom periodu dostaviti inostranom nosiocu penzijskog osiguranja koji vrši isplatu penzije.

Izvor: ZSO
Fotografija: Steve Buissinne sa Pixabay