Magazin Godine Zdravlje

Mariniranje mesa u pivu pomaže zaštiti od kancera

Marinada u pivu smanjuje stvaranje kancerogena u mesu grilovanom na roštilju, rezultat je portugalskog istraživanja koje je objavljeno u Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).

Istraživanja su ukazala na postojanje veze između konzumacije grilovanog mesa i visoke učestalosti kolorektalnog karcinoma. Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) mogu se obrazovati kada se meso sprema na veoma visokim temperaturama, kao što je slučaj kod roštilja.

Njihovi visoki nivoi, koji su takođe prisutni u duvanskom dimu i izduvnim gasovima automobila, povezani su sa rakom kod laboratorijskih životinja, ali veza ostaje neizvesna kod ljudi. Ipak, uredbama Evropske komisije utvrđen je maksimalan nivo ovih supstanci u hrani.

Marinada od piva, vina ili čaja može da smanji nivoe određenih potencijalno kancerogenih materija u termički obrađenom mesu.

Izabel Fereira i njene kolege ispitivali su uticaj marinada od različitih vrsta piva na policiklične aromatične ugljovodonike. Oni su grilovali svinjsko meso na ćumuru, marinirano tokom četiri sata u Pilsner pivu, Pilsner pivu bez alkohola i u tamnom pivu.

Crno pivo imalo je najjači uticaj, smanjujući nivo PAH za više od polovine (53%) u poređenju sa nemariniranim mesom. Pilsner je ovaj nivo smanjio za 25%, a Pilsner bez alkohola za 13%.
“Dakle, upotreba mesa mariniranog u pivu može biti odgovarajuća strategija ublažavanja negativnih efekata”, zaključuju istraživači.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija