Početna Draganova nagrada Ljubomir (Beograd): Hilandar

Ljubomir (Beograd): Hilandar

Ljubomir (Beograd): Hilandar

Prvo mesto u kategoriji “Najbolja putopisna pesma” konkursa za najbolje putopise starijih osoba “Draganova nagrada” 2017. godine.
Ova priča je objavljena i u publikaciji “Šetnja kroz vreme” koju je objavilo UG “Amity – Snaga prijateljstva“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Manastir Hilandar


Atos je Vrtu tek dubok koren
Stena u moru od smisla bića
Zavetna gromada. Nada dovek
Budućeg bitka iz minulog dah
Krstom slavljen. U sinu čovek
Nebeskom svodu zemaljski prah

HILANDAR

Rađanja ovde
Odvajkad nije
Svem što se moli
Ista je mati
Ovde se nada
Spasenjem snije
Zavetni šapat
Smernošću prati

Ovde se juče
U večnom čeka
Sutrašnji dani
U prošlim sive
Danas je žrtva
Dalekih jeka
Kroz tamjan i duh
Molitve žive

Nebesko ovde
U srcu traje
Pokoj je duši
Najsvetliji čas
Ovde se život
Pod svećom kaje
Žiškom u tami
Za oprost i spas

Ljubomir O. Vujović, 65 godina
dipl. pravnik, Beograd