Početna Vesti Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – Privremene penzije oročene?

Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – Privremene penzije oročene?

Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – Privremene penzije oročene?

Izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđaju oročenje rešenja o penzionisanju koja nisu konačna. Ako se ne prikupi dokumentacija, iznos će biti proglašen definitivnim, piše za Večernje novosti J.Ž. Skenderija.

Privremena rešenja o penzionisanju imaće rok važenja tri godine, i ukoliko za to vreme penzioner ne bude pribavio potpunu dokumentaciju o uplatama i dužini staža, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) će ih proglašavati konačnim. To znači da se više neće dešavati da korisnici penzija godinama, neki čak do kraja života, primaju čekove po privremenoj odluci.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovo je samo jedna od novina koju donose izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima je cilj, kako pišu Novosti, smanjenje broja privremenih rešenja koja se sada izdaju zbog činjenice da penzioneri ne mogu da prikupe svu potrebnu dokumentaciju da bi dobili trajno rešenje.

Na taj način će penzioneri izbeći plaćanje razlike između ova dva iznosa penzije, koja je u nekim slučajevima iznosila i po nekoliko stotina hiljada dinara. Cilj toga je smanjenje broja privremenih rešenja, kojih je sada 85 odsto od ukupnog broja izdatih u toku jedne godine. Prema podacima Fonda PIO, najčešći iznosi preplate su od 5.000 do 10.000 dinara, dok su u pojedinačnim slučajevima ti iznosi mnogo veći.

Mihajlo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, kaže za Novosti da privremena rešenja uopšte ne treba da postoje, već da penzioneri treba odmah da dobiju svoje jedino i pravo rešenje o penziji.

„Nikakve rokove ne bi trebalo davati ni PIO fondu ni poslodavcima. Ne vidim nijedan razlog za to. Svako mora da radi odgovorno svoj posao. Nije obaveza radnika da proverava svog poslodavca da li mu redovno uplaćuje doprinose, već poslodavac mora da poštuje zakon i ispunjava svoje obaveze prema državi.“

Radović ističe da se dešavalo da zbog tuđih grešaka penzioneri posle, recimo, pet godina dobiju zahtev da vrate novac za razliku u penziji između privremenog i konačnog rešenja. Dešavalo se da ti iznosi budu prilično visoki.

„Nelogično je da cenu plati penzioner, a ne onaj ko je grešku napravio“, smatra Mihajlo Radović.

„PIO fond je stvoren kao servis građana pre više od četiri decenije i nije neko ko treba da vodi politiku i preti.“

Jedna od oblasti koju treba urediti jeste i pitanje zatečenih privremenih rešenja, kako bi i ona u određenom roku postala konačna.

Primera radi, rešenja doneta tokom 2015. ne mogu da postanu konačna dok se krajem januara sledeće godine ne objavi podatak o prosečnoj zaradi za prethodnu godinu. Zbog toga je neophodno pronaći metod utvrđivanja prosečne mesečne zarade u toj godini, čime će biti otklonjen jedan od razloga privremenosti rešenja.

Planirane izmene odnosile bi se i na način obračuna poslednje godine staža osiguranja, u cilju smanjenja broja privremenih rešenja PIO fonda. To će dati i veću pravnu sigurnost korisnicima penzija.

I kod samostalne uplate doprinosa koju reguliše Član 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju biće novina. Ukoliko predlog izmena Zakona o PIO bude usvojen, osiguraniku koji se prijavio da samostalno uplaćuje doprinose automatski će prestati pravo na osiguranje ako iz bilo kog razloga šest meseci ne uplaćuje doprinose.

Izvor: Novosti
Fotografija: Blic