Rehabilitacija u banjama o trošku Fonda PIO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je, sa priličnim kašnjenjem u odnosu na prethodne godine, oglas za dodelu sredstava za besplatno lečenje u banjama. Prenosimo uslove

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2019. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 26.324,00 dinara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika (464,39 miliona dinara), a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, Fond PIO omogućava rehabilitaciju u jednoj od 24 srpskih banja.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos (preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31. 12. 2018. godine 1 evro = 118,1946 dinara).

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose od 6. maja zaključno sa 21. majom 2019. godine.

Prijavu (PDF) možete preuzeti na linku ovde: PRIJAVA

Izvor: Fond PIO
Fotografija: Nathan Dumlao naUnsplash