Jedinstveni elektronski zdravstveni karton za sve

Vlada Srbije odlučila je da formira Koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu što će omogućiti da svi građani Srbije poseduju jedinstveni elektronski zdravstveni karton.

Svi građani Srbije posedovaće jedinstveni elektronski zdravstveni karton. U ovom kartonu nalaziće se podaci iz svih zdravstvenih ustanova. Na taj način će podaci biti dostupni građanima i njihovim lekarima u svakom trenutku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovako povezan, zdravstveni sistem će biti transparentniji, efikasniji i kvalitetniji, tvrde nadležni. Uštede u budžetu koje se ostvare ovim putem, kažu da će biti upotrebljene za zdravstvenu infrastrukturu i plate zaposlenih u zdravstvu.

Vlada Srbije je odlučila 14. januara 2021. godine da formira Koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu.

Digitalizacija zdravstva, naime, omogućiće da sve zdravstvene ustanove imaju moderne informacione sisteme povezane u jedinstveni sistem. Ovaj sistem bi trebalo da obezbedi razmenu svih relevantnih podataka.

Izvor: Novosti/Tanjug
Fotografija: Stetoskop, Obaprima

Podsećamo: