Jedino ova grupa penzionera nema pravo na pomoć

Potvrđeno je – penzioneri će automatski primati novčanu pomoć države koja se isplaćuje 2021. godine. Kao i ranije, jedna grupa penzionera nema pravo na državnu pomoć.

Penzioneri Srbije dobiće tokom 2021. godine, na ime državne pomoći u uslovima pandemije, ukupno 110 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ova pomoć će biti isplaćena u tri rate. Prvu i poslednju, u istom iznosu od po 30 evra, penzioneri će primiti kada i ostali punoletni građani Srbije – u prvoj nedelji maja i u novembru mesecu. Drugu ratu od 50 evra, na koju samo oni imaju pravo, penzioneri će primiti u septembru.

Za razliku od drugih punoletnih građana, penzioneri ne treba da se prijavljuju za pomoć. Kako je još ranije objašnjeno, već je uspostavljen sistem sa Fondom PIO kada je u pitanju isplata državne pomoći. Sada je i potvrđeno da će penzioneri automatski dobijati i pomoć od ukupno 60 evra na koju imaju pravo i drugi građani.

Za pomoć neće morati da se prijavljuju ni korisnici socijalne pomoći. Za njih postoje podaci i pare će im biti isplaćene i bez prijavljivanja.

Grupa penzionera koja nema pravo na pomoć Republike Srbije

U Vladinoj uredbi o isplati državne pomoći jasno je naznačeno da pravo na nju imaju samo građani Republike Srbije sa važećom ličnom kartom koji imaju aktivno prebivalište u Srbiji.

To znači da ako penzioner koji prima penziju iz Fonda PIO Srbije, ali nema prebivalište u Republici, nema pravo na pomoć države Srbije.

Sa druge strane, državljani Srbije, sa prebivalištem u Republici i važećom ličnom kartom, koji primaju penziju iz inostranstva, imaju pravo na novčanu pomoć od 60 evra.

Za razliku od penzionera koji primaju penziju iz Fonda PIO Srbije, građani Srbije koji primaju penziju iz inostranstva treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ili putem kontakt-centra.

Način prijave za novčanu pomoć

Prijava za državnu pomoć počinje 28. aprila 2021. godine.

Građani koji pomoć žele, treba da se prijave samo jednom. Drugih 30 evra će dobiti automatski.

Kao što i kada se isplaćivala pomoć 2020. godine, omogućena su dva načina prijave.

Prvi način je elektronskim putem, preko sajta Uprave za trezor. Nakon klika na polje „Podnošenje prijave“, treba uneti četiri podatka. Potrebni podaci su: ime i prezime, JMBG, broj lične karte i banka u kojoj imaju otvoren račun. Treba, takođe, označiti polje kojim se daje saglasnost za obradu ličnih podataka.

Ukoliko građanin nema otvoren račun u nekoj banci, treba samo da izabere banku preko koje želi da primi novac. Država će mu u toj banci otvoriti jednokratni namenski račun. Građanin neće snositi nikakve troškove otvaranja računa. Ovaj namenski račun će biti ugašen nakon št o građanin bodigne novac.

Prijava će biti moguća i telefonom. Brojevi telefona će biti blagovoremeno objavljeni. Građanin koji želi da se prijavi na ovaj način treba da pripremi iste podatke kao i za elektronsko prijavljivanje.

Ponavljamo, ukoliko živite u Republici Srbiji i penziju primate od Fonda PIO Srbije, nema potrebe da se prijavljujete za novčanu pomoć.

Izvor: Blic
Fotografija: Penzin