Početna Magazin Godine Istorija Isplata penzija za rad u getu – prema radnom stažu

Isplata penzija za rad u getu – prema radnom stažu

Isplata penzija za rad u getu – prema radnom stažu

Savezni socijalni sud Nemačke 1997. godine odlučio je da onaj koga su nemačke okupacione vlasti zatvorile u poljski geto – ima pravo na penziju. Osamnaest godina kasnije ovi ljudi će napokon će dobiti novac.

Oni koji su preživeli geto u Poljskoj, 1. juna 2015. godine dobili su novac za rad u getu. Time je, osamnaest godina nakon što je Savezni socijalni sud izrekao presudu po kojoj osobe koje su preživele geto imaju pravo na penziju, prevaziđena i poslednja prepreka.

Za mnoge prekasno. Nemačko penziono osiguranje pretpostavlja da u Poljskoj još uvek živi 1.110 osoba koje imaju pravo na penziju. Podnosioci zahteva za penziju iz Poljske, dobiće sve zaostale penzije od 1997. godine.

Poljska je tako poslednja zemlja u kojoj će preživeli iz geta dobiti penziju. Nemačka i Poljska su 1975. godine potpisale sporazum prema kojem svaka preživela osoba ima pravo na penziju u zemlji u kojoj živi. Međutim, tek 2014. godine su obe zemlje postigle dogovor po kojem su penzije za rad u getu izuzetak.

Penzije – kao mirnodopske

Penzija za rad u getu je nešto drugo u odnosu na odštetu za prisilni rad, o čemu se također diskutovalo od devedesetih godina. Ipak, na kraju je postignut dogovor i odšteta je isplaćena. U ovom slučaju se daleko više radi o pravu na penziju za sve poslove obavljene „sopstvenom voljom i bez novčane nadoknade“, kako je formulisano na internet-stranici nemačkog penzionog osiguranja.

Tu se misli na poslove koje su stanovnici geta radili bez novčane nadoknade ili nadoknade u životnim namirnicama. Radi se i o poslovima za koje su radnici dobijali samo tanjir supe.

Savezni socijalni sud je 1997. godine izrekao presudu po kojoj jedna osoba iz Lođa koja je preživela geto, ima pravo na penziju za vreme rada u getu. Pošto plata u getu nije bila isplaćivana u novcu već samo u markicama za hranu, dugo vremena je bilo nejasno koliko će ko dobiti novca. Nakon izricanja presude, pet godina je trajalo dok nije usvojen zakon koji omogućava isplatu penzije.

Savezni socijalni sud je 2009. godine doneo presudu po kojoj svaka osoba koja je radila u getu, ima pravo na penziju bez obzira na to da li je ona radila samo tanjir supe. Za visinu penzije presudno je vreme koje je neka osoba provela u getu.

Zbog toga iznosi mogu u znatnoj meri da variraju – od nekoliko desetina, pa do nekoliko stotina evra. Penzije će isplatiti Savezno penziono osiguranje, kao i sve klasične penzije.

Takve penzije širom sveta trenutno dobija 56.000 ljudi, piše Dojče Vele.