Početna Magazin Godine Intezivan trening za starije osobe sa smetnjama u kretanju

Intezivan trening za starije osobe sa smetnjama u kretanju

Intezivan trening za starije osobe sa smetnjama u kretanju

Pozitivni uticaji fizičke aktivnosti i vežbanja su dobro poznati i opšte prihvaćeni, međutim istraživanja se sve više fokusiraju na uticaje intezivnijeg vežbanja na starije osobe, pa i za one sa smetnjama u kretanju, smetnjama u funkcijama ili na osobe sa više oboljenja.

Poznato je da fizički aktivan način života kod zdravih starijih osoba poboljšava pokretljivost i sprečava različite hronične bolesti, kao što su dijabetes, bolesti srca i krvnih sudova i kancer, piše portal Besplatan sport.

Ranije studije i smernice bile su prvenstveno usmerene na zdrave stare osobe, ali jedan znatan deo ove starije populacije pati od mnogih oboljenja i smetnji u funkcijama.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Mnogi imaju teškoće kada su, na primer, u pitanju šetnja, penjanje na krevet, ustajanje sa stolice ili penjanje uz stepenice, što ima negativan uticaj na aktivnost.

Problem sa pokretljivošću često je rana manifestacija pogoršanja fizičke funkcije i dolazećih smetnji u funkcijama.

Fizička pasivnost kod starijih osoba takođe predstavlja faktor rizika za malaksalost i smrtnost, čak i ako ne postoje problemi pokretljivosti. Kretanje i fizička aktivnost su bitni pri sprečavanju pojave malaksalosti i slabosti.

Fizička aktivnost može da obuhvata svakodnevne aktivnosti kao što su kućni poslovi, radovi u bašti i šetnje, dok trening obuhvata planirano, utvrđeno i ponavljajuće kretanje koje za svrhu ima poboljšanje ili održanje snage, izdržljivosti, ravnoteže i / ili gipkosti.

Oba su odlučujuća za zdravo starenje. Intenzitet ne treba da bude visok da bi se, na primer, smanjio rizik za razvoj hroničnih bolesti srca ili metabolizma. Fizički aktivan način života je zbog toga od velikog značaja, ali čak i visokointenzivan trening pruža velike zdravstvene prednosti.

Svrha ovih istraživanja je pružanje pregleda fizičke aktivnosti kod starijih osoba sa smetnjama u kretanju, smetnjama u funkcijama i / ili višestrukim oboljenjima, kao i procena efekta na pokretljivost fizičke funkcije, fizičku aktivnost i kvalitet života.

Šta predstavlja uticaj fizičkog treniranja u poređenju sa nikakvim treniranjem? Da li je to razlika između kratkih (manje od tri meseca) ili dugih perioda (više od tri meseca)? Kakav efekat daje visokointenzivan trening u poređenju sa niskointenzivnim treningom? Koja vrsta fizičke aktivnosti je najdelotvornija? Da li je moguće pokazati dugoročne efekte fizičkog treniranja?

Rezultati pokazuju da fizičko treniranje ima pozitivno dejstvo na pokretljivost. Visokointenzivan trening je nešto delotvorniji od niskointenzivnog kada je u pitanju poboljšanje fizičke funkcionalne sposobnosti. Ti pozitivni efekti su od velikog značaja za starije osobe koje već imaju funkcionalne smetnje.

Sa švedskog prevela Jelena Baćanović za portal Besplatan sport.