Magazin Godine Zdravlje

Humor za bolje pamćenje

Humor i smeh, dobro poznati borci protiv stresa, mogu da smanje štetu koju prouzrokuje kortizol, i samim tim da pozitivno utiču na mozak i kod starijih osoba.

Kako ljudi stare, stres dovodi do nekoliko zdravstvenih problema kao što su: visok krvni pritisak, dijabetes i srčana oboljenja. Prethodna istraživanja pokazala su da kortizol, hormon stresa, uništava neurone hipokampusa u mozgu što negativno utiče na pamćenje i sposobnosti učenja kod starijih.

Istraživači Loma Linda univerziteta iz SAD, želeli su da saznaju da li humor i smeh, dobro poznati borci protiv stresa, mogu da smanje štetu koju prouzrokuje kortizol.

Pokazali su 20-minutni smešni video grupi starijih koji su zdravi i grupi koja boluje od dijabetesa. Obe grupe su zatim radile test procene koji je merio njihovu sposobnost učenja, pamćenja i vizuelnog prepoznavanja. Kod obe grupe na početku i na kraju istraživanja izmeren je nivo kortizola.

Rezultati ove dve grupe upoređeni su sa rezultatima treće koja je radila test, ali nije joj pokazan smešni video. Dve grupe koje su gledale video imale su smanjen nivo kortizola i bolje su uradile test u odnosu na kontrolnu grupu.

Kod grupe dijabetičara zabeležene su najveće promene nivoa koncentracije kortizola, dok je bolje rezultate na testu pokazala grupa zdravih.

Istraživači se nadaju da mogu da ponude čvrst dokaz za potencijalni klinički i rehabilitativni alat za primenu u programima za stare – terapije humorom, piše University Herald.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija