Hitni zahtevi Sindikata lekara i farmaceuta Srbije

„Sindikat lekara i farmaceuta Srbije smatra da je zdravstvena situacija u državi alarmantna!“ Ovom rečenicom počinje Saopštenje u kome ovaj sindikat navodi hitne zahteve i preporuke donosiocima odluka u državi.
Prenosimo Saopštenje. Nadamo se da neće naići na gluve uši.

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije smatra da je zdravstvena situacija u državi alarmantna! Stradaju građani, stradaju zdravstveni radnici, stradaju mladi. Zamolili smo građane da nam se pridruže, da nam pomognu u ovoj borbi svojim ponašanjem. Mnogi to i rade svakodnevno. Nepoverenje prema zvaničnicima je ogromno. Stvorena je dihotomija u stavovima, objavama, građani ne znaju u šta i kome da veruju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Moramo biti svesni da danas nema nazad, nema virtuelne realnosti, nema UNDO, nema premotavanja, reklama, već jedan realni film, koji se snima u sadašnjem vremenu, bez napisanog scenarija.

Napišimo naš scenario! Budimo država u kojoj su građani i zdravstveni radnici i pacijenti napisali naš „srpski scenario“, sa srećnim krajem. Krajem virusa i početkom normalizacije života i životnih prilika.

Država živi od privrede, da, ali istu tu državu čine ljudi. Pored teritorije i suverenosti, neophodan je treći, osnovni element – stanovništvo. Zdravlje i život su neprikosnoveni i moraju biti iznad svakog materijalnog i ekonomskog interesa. Poštujmo život, sačuvajmo Srbiju!

Obraćamo se naslovljenim organima/telima/, obraćamo se nepobrojanim pojedincima koji imaju bilo kakvog uticaja na rad i donošenje odluka u državi – POMOZITE NAM!

Zahtevi Sindikata lekara i farmaceuta Srbije

1) HITNO OBEZBEDITI DOVOLjAN BROJ PCR TESTOVA I OPREDELITI IH ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PO ŠTO HITNIJEM POSTUPKU.

Objavljivati sa koliko PCR testova raspolaže koji okrug u državi Srbiji na dnevnom nivou, kao i koje laboratorije uzorkuju testove za te okruge.

Objaviti koliko PCR testova ima na nivou cele države, bez uračunavanja seroloških brzih testova.

Tzv. brzi testovi su se pokazali nepouzdanim. Ističemo da je u ovoj borbi izuzetno važna, ako ne i najvažnija informisanost i pouzdanost! Smatramo da je pametnije uložiti u pouzdane (možda korektnije reći: pouzdanije) testove, nego nabavljati sigurno nepouzdane testove.

Informacije koje se javnosti plasiraju preko medija jesu da Republika Srbija ima obezbeđenih preko 200.000 testova, na šta ne ukazuju naša saznanja sa terena, odakle dobijamo samo podatke o nedovoljnom broju testova (PCR testova!) i problemima do kojih tom prilikom dolazi.

2) USTANOVITI OBAVEZU TESTIRANjA ZDRAVSTVENIH RADNIKA PO PROŠIRENIM INDIKACIJAMA.

Ne treba posebno obrazlagati važnost ovog zahteva. Direktni svakodnevni kontakt sa pacijentima u situaciji u kojoj se ne može znati ko su nosioci COVID-19 dovoljno govori o razlozima za hitno ustanovljavanje ovakve obaveze.

S tim u vezi, hitno ispitati i izmeniti algoritme koji se sada primenjuju jer su upravo oni razlog NEDOVOLjNOG testiranja (testiranje po izuzetno suženim indikacijama) i NEPOUZDANOG (predviđanje korišćenja tzv. brzog testa)!

3) Ojačavanje kapaciteta postojećih mreža dijagnostičkih mikrobioloških laboratorija

Unapređenje i organizacija rada laboratorija. Rezultati testova moraju stizati brže do ustanova i testiranih.

Zbog čega se na rezultate testova čeka pet do deset dana? Taj period, period od pojave simptoma (javljanja lekaru, time i testiranja), do dobijanja rezultata je presudan period u transmisiji virusa, kako ukazuju sve analize do sada. U vezi sa tim, UČINITI TRANSPARENTNIM razloge za čekanje, pre svega.

OJAČATI kapacitete laboratorija i OBEZBEDITI ranije dobijanje rezultata.

UČINITI TRANSPARENTNOM listu laboratorija koje rade analizu i broj uzoraka koje urade na dnevnom nivou.

4) Unapređenje i organizacija rada u zdravstvenim ustanovama

U svim zdravstvenim ustanovama uvesti rad u turnusima (jedne nedelje jedna grupa zdravstvenih radnika – tim, druge nedelje druga grupa odnosno tim, ili smena timova odnosno grupa na par dana) kako bi što manji broj zaposlenih rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji, odnosno u delu/objektu, kao i iz razloga preko potrebnog odmaranja zaposlenih. Na taj način bi, ukoliko jedan tim, npr. na primaru, dođe u kontakt sa zaraženim, samo taj jedan tim išao u izolaciju, drugi bi bio dostupan za pružanje zdravstvene zaštite, čime se štiti zdravstveni sistem u celini.

Takođe, i bez naloga i mera, sami možete zaštititi svoje zaposlene. Najpre, organizacijom rada – dopunom opšteg akta– pravilnikom o radu ili posebnim kolektivnim ugovorom možete predvideti da svi koji posao mogu obavljati od kuće, da to i čine, posebno zdravstveni radnici koji spadaju u kategorije koje se smatraju rizičnim/ugroženim (dijabetes, astma, hronična opstruktivna bolest pluća, malignitet, imunosupresivna terapija, kardiovaskulalrni problemi).

Da se zaposleni koji spadaju u rizične grupe zaštite povlačenjem na mesta gde nema nikakvog kontakta sa zaraženima.

5) OBEZBEĐIVANjE OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU U DOVOLjNOM BROJU za sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama!

Sprovoditi SMU Batuta od aprila 2020. godine!

Učiniti transparentnim stanje i potrebe svake zdravstvene ustanove. Predlog naveden u tački 8.

6) Hitno rešiti problem i unifikovati HELIANT bazu za unos podataka potvrđenih slučajeva infekcije virusom COVID-19.

Postoje četiri različite šifre kojima se označava lice sa potvrđenim testom na istu infekciju, različito od grada do grada, od ustanove do ustanove.

 • Dijagnoza U07.1 COVID-19, virus identifikovan – ovu šifru treba koristiti kada je COVID-19 potvrđen laboratorijskim testiranjem bez obzira na težinu kliničkih znakova ili simptoma. Koristiti dodatnu šifru, ukoliko je potrebno, da se identifikuje pneumonija ili druge manifestacije. Međutim, dijagnoza U07.1 se obeležava kao prva dijagnoza (da bi ušla u morbiditet) ali NIJE PRIMARNA tj. ne treba da bude osnov za fakturisanje niti upućivanje na stacionarno lečenje, kao ni uzrok ili glavna dijagnoza za hospitalizaciju.
 • Dijagnoza U07.2 COVID-19, virus nije identifikovan a postoji sumnja na oboljenje – ovu šifru treba koristiti kada je COVID-19 dijagnoza postavljena klinički ili epidemiološki, ali je laboratorijsko testiranje neodređeno ili nije urađeno. Koristiti dodatnu šifru, ukoliko je potrebno, da se identifikuje pneumonija ili druge manifestacije.
 • Dijagnoza B34.2 – infekcija uzrokovana koronavirusima, neoznačeno mesto
 • Dijagnoza B97.2 – koronavirus kao uzročnik bolesti klasifikovanih u drugim poglavljima
 • Dijagnoza U04.9 – težak akutni respiratorni sindrom [SARS], neoznačen

7) POJAČATI epidemiološki nadzor!

Pratiti i TESTIRATI najbliže kontakte zaraženih a pogotovo preminulih.

8) TAČNO I BLAGOVREMENO INFORMISANjE KAO PRAVILO bez mogućnosti postojanja izuzetaka

 • Objavljivanje informacija o zaraženim zdravstvenim radnicima i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, po gradovima, na dnevnom nivou.
 • Na sajtu svake zdravstvene ustanove objavljivati podatke o broju testiranih, pozitivnih i negativnih. o ukupnom broju ispravnih respiratora kojima raspolaže ustanova, broju zauzetih respiratora, sa podacima na dnevnom nivou.
 • Na sajtu svake zdravstvene ustanove objavljivati podatke o stanju opreme za ličnu zaštitu, sa stanjem upotrebe na dnevnom nivou, šta nedostaje (isključivi cilj je pomoć! Isključivi rezultat koju ustanova može imati je korist)

Preporuke Sindikata lekara i farmaceuta Srbije

 1. Ne potencirati priču o kolektivnom imunitetu, jer se pokazalo da se virusom ponovo može zaraziti isto lice po proteku određenog perioda. Za sada SZO drži da je reč o periodu od nekoliko meseci, najnovije 8 (osam) nedelja imuniteta. Učinniti transparentinim broj slučajeva ponovnog zaražavanja virusom COVID -19.
 2. Pooštravanje kazni za nenošenje opreme za ličnu zaštitu (zaštitne maske), za nepoštovanje propisane fizičke distance.
 3. (POSTOJANI) PLAN rada NE-COVID ustanova! Hronični bolesnici ne smeju biti zanemarivani. Angažovati kapacitete privatnih ustanova za zbrinjavanje ovih pacijenata o trošku RFZO.
 4. Dezinfikacija i pojačana higijena ustanova! Obavezno obezbeđivanje sapuna, ubrusa, dezificijenasa, jer se ispostavilo na terenu da manjka i tih osnovnih sredstava.
 5. Otvaranje SOS vrtića. Slučajevi dece pozitivnih roditelja kojima je potrebna hospitalizacija su ostavljeni da vise u vazduhu, zbog čega se jedan od roditelja ne odlučuje da prijavi teške simptome i odlučuje se da sa jakom pneumonijom ostane kod kuće. Ovo pitanje se mora institucionalno i sistematski rešiti što hitnije!
 6. Mere obaveznog fizičkog distanciranja u ugostiteljskim objektima.
 7. Mogućnost rada od kuće, dati preporuku poslodavcima da (gde je moguće) propišu svojim opštim aktima ovu mogućnost, dok god je proglašena epidemija zarazne bolesti COVID -19.
 8. UPOZNATI građane (time poslodavce i zaspolene) sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je doneo Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a koji je stupio na snagu 11.07.2020. godine.

MOLIMO POLITIKU I POLITIČARE DA SE UZDRŽE OD MEŠANjA! ZA CEO NAROD BI BILO BOLjE DA SE UOPŠTE NISTE MEŠALI U NAŠ POSAO.

MOLIMO DIREKTORE ZDRAVSTVENIH USTANOVA DA PRVO BRINU O ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I PACIJENTIMA, A TEK ONDA O DIREKTIVAMA.

Izvor: Sindikat lekara i farmaceuta Srbije
Ilustracija: Hipokrat, zakletva i simbol, Greek Reporter